Diş Hekimliği Fakültesi

Arş.Gör. NELLİ YILDIRIMYAN

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Kadro Ünvanı: Arş.Gör.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: nyildirimyan@akdeniz.edu.tr

Web Sayfası:

Sabit Telefon: -

Son Günceleme: 15 Ekim 2019 Saat : 12:34

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, , 2010-2015

Ermenice, Çok İyi

İngilizce, Çok İyi

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Kategori B, Akdeniz Üniversitesi, 2016

Araştırma Alanları

Ağız Diş Çene Cerrahisi

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altay M.A., Sindel A., Özalp Ö., Yildirimyan N., Kocabalkan B., "Proton pump inhibitor intake negatively affects the osseointegration of dental implants: a retrospective study.", JOURNAL OF THE KOREAN ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS, vol.45, pp.135-140, 2019

Yildirimyan N., Özalp Ö., Şatır S., Altay M.A., Sindel A., "Recurrent Aphthous Stomatitis as a Result of Zinc Deficiency.", ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, vol.-, pp.1-4, 2019

Altay M.A., Radu A., Pack S.E., Yildirimyan N., Floreshidalgo A., Baur D.A., et al., "Medication-related osteonecrosis of the jaw: An institution’s experience", CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE, pp.1-9, 2018 (Link)

Altay M.A., Sindel A., Yildirimyan N., Özarslan M.M., "Novel Technique for Reconstruction of the Severely Resorbed Posterior Maxillae: Tuberosity-Flip Approach", IMPLANT DENTISTRY, vol.27, pp.146-149, 2018

Altay M.A., Sindel A., Özalp Ö., Yildirimyan N., Kader D., Bilge U., et al., "Does the Intake of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Negatively Affect Dental Implant Osseointegration? A Retrospective Study", JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY, vol.44, pp.260-265, 2018 (Link)

Altay M.A., Tozoğlu S., Yildirimyan N., Özarslan M.M., "Is History of Periodontitis a Risk Factor for Peri-implant Disease? A Pilot Study.", INTERNATİONAL JOURNAL OF ORAL & MAXİLLOFACİAL IMPLANTS, vol.-, pp.1-9, 2017

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yildirimyan N., Özalp Ö., Şimşek Kaya G., Sindel A., Altay M.A., "Pediyatrik Kondil Kırığına Konservatif Bir Yaklaşım: Vaka Raporu", TAOMS 25th International Scientific Congress, ,

Yildirimyan N., Özalp Ö., Huseynov A., Arici C., Altay M.A., Sindel A., "Brown Tumor associated with Parathyroid Carcinoma: Arare case report", IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, ,

Tezerişener H.A., Özalp Ö., Kocabalkan B., Yildirimyan N., Şimşek Kaya G., Sindel A., et al., "Proton Pompa İnhibitörleri ve Osseointegrasyon-Erken Dönem İmplant Kaybı Üzerine Retrospektif Bir Çalışma", TAOMS 25th International Scientific Congress, ,

Kocabalkan B., Tezerişener H.A., Yildirimyan N., Şimşek Kaya G., Sindel A., Altay M.A., "Management of Odontogenic Keratocysts in Gorlin-GoltzSyndrome - An Update Review of Treatment Options", IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, ,

Özalp Ö., Yildirimyan N., Altay M.A., Sindel A., "Excision of the Inferior Alveolar Nerve Neuroma with Simultaneous Nerve Anastomosis: A Case Report", IAOMS - ACBID JOINT CONGRESS IN CONJUNCTION WITH ACBID 12TH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE,

Yildirimyan N., Kocabalkan B., Öztürk C., Şimşek Kaya G., Sindel A., Altay M.A., "Cerrahi Tedaviye Destek Olarak Uygulanan PRF’nin İleri Evre MRONJ Tedavisindeki Rolü", Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 25th International Scientific Congress, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,

Sindel A., Altay M.A., Yildirimyan N., Özalp Ö., "Does Third Molar Surgery Alter Cardiac Parameters? A Retrospective Study.", ACBID 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.1-1

Sindel A., Altay M.A., Yildirimyan N., Tezerişener H.A., Oygür A.N., "Brown Tumor of the Jaw as a Result of Tertiary Hyperparathyroidism in a Chronic Renal Disease Patient", ACBID 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.1-1

Özalp Ö., Yildirimyan N., Kocabalkan B., Kaya G.Ş., Sindel A., Altay M.A., "Decompressıon Followed By Enucleatıon As The Defınıtıve Treatment Modalıtıy Of Extensıve Cystıc Jaw Lesıons: Report Of A Case.", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.138-138

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Translate »