Diş Hekimliği Fakültesi

Öğr.Gör. ÖZNUR ÖZALP

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Kadro Ünvanı: Öğr.Gör.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: oznur_ozalp_@hotmail.com | oznur_ozalp_@hotmail.com

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/oznurozalp/

Sabit Telefon: +90 242 2274400 | Dahili : 2917

Son Günceleme: 23 Ocak 2020 Saat : 19:19

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Diş Hekimliğinde Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD, 2013-2018

Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, , 2006-2011

Diş Hekimliğinde Uzmanlık, "Bifosfonat uygulanmış ratlarda, kalsiyum şelasyonu amacıyla uygulanan edta'nın piezocerrahi ve standart frez cerrahisindeki etkinliğinin değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD Nisan, 2018.

İngilizce, İyi

Ortognatik Cerrahinin Temel Prensipleri- Model üzerinde Hands-on Kurs, Ağız, Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği & Hacettepe Üniversitesi, 2018

The use of piezosurgery in autogenous bone augmentation, Taoms 2018, 2018

The use of piezosurgery in autogenous bone augmentation, Taoms 2018, 2018

Sağlık Bilimlerine Yönelik TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi, 2018

Facial Asymmetry Course by S.O.R.G. Academy, IAOMS ACBID Joint Congress, 2018

Sağlık Bilimlerinde İstatistik Eğitimi, Latent İleri Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Ticare Ltd. Şti., 2017

Dermal Dolgu ve Mezoterapi/PRP Uygulamaları, Dr. Melik Can Tokaç, 2016

İntramusküler Enjeksiyon Uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2016

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 2016

Botulinum Toksin (BOTOKS) Uygulamaları, Dr. Melik Can Tokaç, 2016

İntravenöz Uygulamalar ve Üriner Kateter Uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2015

Araştırma Alanları

Ağız, Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor

Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2013 - 2018

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özalp Ö., Toru H.S., Altay M.A., Sindel A., "Evaluation of the Efficacy of EDTA Chelation on Alveolar Bone Healing After Ultrasonic and Conventional Surgery Under Bisphosphonate Medication: A Rat Model", JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.77, no.10, pp.1982-1989, 2019

Altay M.A., Sindel A., Özalp Ö., Yildirimyan N., Kocabalkan B., "Proton pump inhibitor intake negatively affects the osseointegration of dental implants: a retrospective study.", JOURNAL OF THE KOREAN ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS, vol.45, pp.135-140, 2019

Yildirimyan N., Özalp Ö., Şatir S., Altay M.A., Sindel A., "Recurrent Aphthous Stomatitis as a Result of Zinc Deficiency", ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, vol.17, no.5, pp.465-468, 2019

Altay M., Sindel A., Özalp Ö., Yıldırımyan N., Kader D., Bilge U., et al.,"DOES THE INTAKE OF SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS NEGATIVELY AFFECT DENTAL IMPLANT OSSEOINTEGRATION? - A RETROSPECTIVE STUDY.", JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY, vol.-, 2018

Şimşek Kaya G., Özalp Ö., Özbudak İ.H., "Synchronous occurrence of multiple distinct jaw lesions in Simpson-Golabi-Behmel Syndrome: A case report", Revue de Stomatologie de Chirurgie Maxillo-faciale et de Chirurgie Orale, 2018 (Link)

Sindel A., Dereci Ö., Hatipoğlu M., Altay M.A., Özalp Ö., Öztürk A., "The effects of irrigation volume to the heat generation during implant surgery.", MEDİCİNA ORAL PATOLOGİA ORAL Y CİRUGİA BUCAL, vol.22, pp.e506-e511, 2017

Sindel A., Özarslan M., Özalp Ö., "Intrasinusal locking technique: a novel use of the ring block technique at sinus perforations for simultaneous implant placement.", INTERNATİONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGERY, vol.-, 2017

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yildirimyan N., Özalp Ö., Şimşek Kaya G., Sindel A., Altay M.A., "Pediyatrik Kondil Kırığına Konservatif Bir Yaklaşım: Vaka Raporu", TAOMS 25th International Scientific Congress, ,

Erdem A.S., Muslu E., Özalp Ö., Şimşek Kaya G., Altay M.A., Sindel A., "Çenelerde Görülen Büyük Boyutlu Periferal Dev Hücreli Granüloma Tedavisinde Cerrahi Rezeksiyonu Takiben Bukkal Mukozal Flep ile Rekonstrüksiyon: Bir Olgu sunumu", TAOMS 25th International Scientific Congress, ,

Özalp Ö., Yildirimyan N., Altay M.A., Sindel A., "Excision of the Inferior Alveolar Nerve Neuroma withSimultaneous Nerve Anastomosis: A Case Report", IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, ,

Yildirimyan N., Özalp Ö., Hüseynov A., Arici C., Altay M.A., Sindel A., "Brown Tumor associated with Parathyroid Carcinoma: Arare case report", IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, ,

Karaca B., Özarslan M.M., Şimşek Kaya G., Altay M.A., Özalp Ö., Sindel A., "An alternative surgical approach to providing dental and facial aesthetics in partial posterior tooth loss: A case report", EDAD 22nd International Congress of Esthetic Dentistry, İstanbul, TÜRKIYE,

Özalp Ö., Toru H.S., Altay M.A., Sindel A., "Bifosfonat Kullanımı Durumunda EDTA Uygulamalarının Cerrahi Sonrası Kemik İyileşmesine Etkileri: Rat Modeli Çalışması", TAOMS 25th International Scientific Congress, ,

Tezerişener H.A., Özalp Ö., Kocabalkan B., Yildirimyan N., Şimşek Kaya G., Sindel A., et al., "Proton Pompa İnhibitörleri ve Osseointegrasyon-Erken Dönem İmplant Kaybı Üzerine Retrospektif Bir Çalışma", TAOMS 25th International Scientific Congress, ,

Özalp Ö., Sindel A., "The Role of 3D Printing Technology in Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery", International Symposium on 3D Printing in Medicine, Ankara, TÜRKIYE,

Şatir S., Özalp Ö., Sindel A., "”Akustik Etkili” Ektopik Süpernümerer Diş", TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, ,

Batmaz V., Özalp Ö., Altay M.A., Sindel A., "Surgical Management of Malunion Due to Tooth Loss After Trauma: Case Report.", TAOMS 2017 24th International Congress, ,

Öztürk C., Özalp Ö., Kurt M.H., Sindel A., "Management of Internal Resorption and Ectopic Position in lmpacted Third Molar Surgery: A Rare Case Report.", TAOMS 2017 24th International Congress, ,

Sindel A., Altay M.A., Özalp Ö., Muslu E., "İntraoral Defektlerin Oral Mukozal Fleplerle Onarılması. ", TAOMS 2017 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2017, pp.001-001

Sindel A., Altay M.A., Yildirimyan N., Özalp Ö., "Does Thırd Molar Surgery Alter Cardıac Parameters? A Retrospectıve Study", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.39-39

Sindel A., Dereci Ö., Hatipoğlu M., Özalp Ö., Dereci O.N., Kocabalkan B., et al., "Diyot ve Er,Cr:YSGG Lazer Uygulamalarını Takiben Sıcaklık Artışının Değerlendirilmesi", TAOMS 2017 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2017, pp.002-002

Sindel A., Dereci Ö., Hatipoğlu M., Altay M.A., Özalp Ö., Öztürk A., "The Effects of Irrigation Volume to the Heat Generation During Implant Surgery.", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.54-54

Sindel A., Özalp Ö., Kaya G.Ş., Altay M.A., Muslu E., "Lateral Commissuroplasty Combined with Subnasal Lip Lift: A Treatment Modality for Microstomia", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.140-140

Özalp Ö., Yildirimyan N., Kocabalkan B., Kaya G.Ş., Sindel A., Altay M.A., "Decompressıon Followed By Enucleatıon As The Defınıtıve Treatment Modalıtıy Of Extensıve Cystıc Jaw Lesıons: Report Of A Case.", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.138-138

Altay M.A., Tozoğlu S., Özbudak İ.H., Özalp Ö., "The Effect of Decompression in the Histologic Diagnosis of Cystic Jaw Lesions: A Preliminary Report.", ACBID 2016 10th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, pp.35-35

Tozoğlu S., Batmaz V., Hatipoğlu M., Özalp Ö., Kaya G.Ş., Çelik S., et al., "Evaluation of Treatment Outcomes and Periodontal Status After Third Molar Surgery with the Use of Autologous Platelet-Rich Fibrin", ACBID 2016 10th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, pp.43-43

Tozoğlu S., Kaya G.Ş., Çelik S., Özalp Ö., Batmaz V., "Limited Mouth Opening due to Condyle and Zygomatic Bone Fracture", ACBID 2015 9th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2015, pp.389-389

Çelik S., Tozoğlu S., Sindel A., Özalp Ö., Batmaz V., "A foreign body in maxillary sinus: A dental implant: case report", ACBID 2014 8th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, pp.142-142

Kitap ve Kitap Bölümleri

Sindel A., Özarslan M.M., Özalp Ö., "Management of the complications of maxillary sinus augmentation", in: Challenging Issues on Paranasal Sinuses, WangTang-Chuan, Eds., InTechOpen, 2019

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

ACBID 2019 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Nisan 2019

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Kongresi - TAOMS 2019, Girne, Nisan 2019

International Symposium on 3D Printing in Medicine, Ankara, Kasım 2018

IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with 12th ACBID International Congress, Antalya, Mayıs 2018

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Kongresi - TAOMS 2018, Girne, Mayıs 2018

ACBID 2017 11th International Congress, Antalya, Nisan 2017

ACBID 2016 10th International Congress, , Mayıs 2016

TAOMS 2016 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Muğla, Mayıs 2016

ITI Türkiye & Azerbaycan Kongresi, Antalya, Aralık 2016

ACBID 2015 9th International Congress, , Mayıs 2015

ACBID 2014 8th International Congress, Antalya, Mayıs 2014

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Translate »