Diş Hekimliği Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. ALPER SİNDEL

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Kadro Ünvanı: Yrd.Doç.Dr.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: alpersindel@akdeniz.edu.tr

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/alpersindel/

Sabit Telefon: +90 242 2274400 | Dahili : 2911
+90 242 2274400 | Dahili : 2917

Son Günceleme: 22 Aralık 2017 Saat : 17:52

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi , 2007-2011

Diş Hekimliğinde Uzmanlık, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi , 2007-2011

Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, , 2002-2007

Doktora, "Sagittal split osteotomilerinde değişik çaplarda vidalarla yapılan farklı fiksasyon şekillerinin çiğneme sırasında kemik ve metal yüzeylerdeki biyomekanik streslere olan etkilerinin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Eylül, 2011.

İngilizce, İyi

IAOMS Cleft/Craniofacial SIGN Course, 2015, International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 2015

BioHorizons Global Symposium, 19 Continuing Education Hours. , Biohorizons Science Innovation Service, Los Angeles, 2015

Tıp Eğitiminde Ölçme – Değerlendirme, 19-21 Şubat 2014,Antalya., Akdeniz Üniversitesi, 2014

İş Hukuku Eğitimi, İstanbul, Akademi İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti., 2014

İş kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk Zirvesi, 21 Haziran 2014,İstanbul, Akademi İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti., 2014

Bologna Sürecinde Program Yeterlikleri ve Ders kazanımları, 8 Şubat 2012.Antalya., Akdeniz Üniversitesi, 2012

Kadavrada Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak burun Boğaz Hastalıkları , 2011

CPR Eğitimi, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, 2010

Klinik Araştırmacı Eğitim Programı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sanofi-Aventis, 2009

Astra Tech 2nd Scientific Symposium, 4D Aspect of IMPLANTOLOGY. Ankara, Türkiye, 4-5 Aralık 2009., Astra Tech Dental, 2009

BioHorizons Global Symposium, 14 Continuing Education Hours. , Biohorizons Science Innovation Service, Chicago, 2009

Dental Volumetrik Kompüterize Tomografi’nin I.Aşama Eğitimi , Ankara , Tomoloji Maksillofasiyal Görüntüleme Merkezi, 2008

1st International Zimmer & Mutlu Dental Implantology Days Ankara, Türkiye, 19-21 Ekim 2007., Zimmer & Mutlu Dental , 2007

Araştırma Alanları

Ağız Diş Çene Cerrahisi

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Surgery

Akademik Ünvanlar / Görevler

Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor

Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2011 - 2014

Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2007 - 2011

Mesleki ve İdari Deneyimler

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, , 11.08.2016 - Devam Ediyor

Research Fellowship, Poole Hospital NHS Foundation Trust, Poole, Dorset, United Kingdom Department of Oral and Maxillofacial Surgery, , 04.10.2015 - 04.04.2016

Verdiği Dersler

ADC301 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Lisans, 2016-2017

ADC401- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Lisans, 2016-2017

ADC503 Çene-Yüz Cerrahisi, Lisans, 2016-2017

ADC507 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Staj, Lisans, 2016-2017

Yönetilen Tezler

Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Ö.Özalp, "Bifosfonat Uygulanmış Ratlarda, Kalsiyum Şelasyonu Amacıyla Uygulanan EDTA'nın Piezocerrahi ve Standart Frez Cerrahisindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sindel A., Uzuner F., Sindel M., Tozoğlu S., "Comparison of the efficiency of irrigation of single and double-needle techniques of temporomandibular joint arthrocentesis: A cadaver study.", CRANİO-THE JOURNAL OF CRANİOMANDİBULAR PRACTİCE, vol.-, pp.1-5, 2017

Sindel A., Dereci Ö., Hatipoğlu M., Altay M.A., Özalp Ö., Öztürk A., "The effects of irrigation volume to the heat generation during implant surgery.", MEDİCİNA ORAL PATOLOGİA ORAL Y CİRUGİA BUCAL, vol.22, pp.e506-e511, 2017

Sindel A., Özarslan M., Özalp Ö., "Intrasinusal locking technique: a novel use of the ring block technique at sinus perforations for simultaneous implant placement.", INTERNATİONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGERY, vol.-, 2017

Sindel A., Dereci Ö., Toru H.S., Tozoğlu S., "Histomorphometric Comparison of Bone Regeneration in Critical-Sized Bone Defects Using Demineralized Bone Matrix, Platelet-Rich Fibrin, and Hyaluronic Acid as Bone Substitutes.", JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, vol.28, pp.1865-1868, 2017 (Link)

Dereci Ö., Hatipoğlu M., Sindel A., Tozoğlu S., Üstün K., "The efficacy of Er,Cr:YSGG laser supported periodontal therapy on the reduction of peridodontal disease related oral malodor: a randomized clinical study", HEAD & FACE MEDICINE, no.20, pp.1-7, 2016 (Link)

Kaya Y., Sindel A., " John Hunter (1728–1793) and his legacy to science. ", CHILDS NERVOUS SYSTEM, vol.32, pp.1015-1017, 2016 (Link)

Dereci Ö., Sindel A., Toru H.S., Yüce E., Ay S., Tozoğlu S., "The Comparison of the Efficacy of Blue Light-Emitting Diode Light and 980-nm Low-Level Laser Light on Bone Regeneration", JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, no.8, pp.2185-2189, 2016

Sindel A., Demiralp S., Çölok G., "Evaluation of different screw fixation techniques and screw diameters in sagittal split ramus osteotomy: finite element analysis method", JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, vol.41, pp.683-691, 2014 (Link)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sindel A., Aytaç G., Öğüt E., Gürçay S., Sindel M., "Pterygomaxillary junction: morphometric analysis and clinical aspect", International Journal of Anatomical Variations, no.S1, pp.62-63, 2017 (Link)

Sindel A., Altay M.A., Yildirimyan N., Özalp Ö., "Does Third Molar Surgery Alter Cardiac Parameters? A Retrospective Study", The Brazilian Research in Pediatric Dentistry and Integrated Clinic, vol.17, pp.1-10, 2017 (Link)

Altay M.A., Sindel A., Özalp Ö., Kocabalkan B., Özbudak İ.H., Erdem R., et al., "Langerhans Cell Histiocytosis: A Diagnostic Challenge in the Oral Cavity", Case Reports in Pathology, vol.2017, pp.1-6, 2017 (Link)

Sindel A., Öğüt E., Kastan Ö.Z., Sindel M., "Foramen mentalenin pozisyonu, varyasyonu ve asimetrisi: Morfolojik çalışma ", Gaziantep Tıp Dergisi, cilt.23, ss.19-23, 2017

Sindel A., Öğüt E., Aytaç G., Sindel M., "Bifid alveol and root of the canine teeth", Gaziantep Tıp Dergisi, no.2, ss.63-65, 2016 (Link)

Sindel A., Öğüt E., Aytaç G., Oğuz N., Sindel M., "MORPHOMETRIC STUDY OF PTERION", International Journal of Anatomy and Research, no.1, pp.1954-1957, 2016 (Link)

Tümer M.K., Akbulut N., Kurşun E.Ş., Arıcı A., Sindel A., "RADICAL SURGICAL APPROACH TO A RECURRENT PERIFERAL GIANT CELL GRANULOMA: A CASE REPORT", Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, no.3, pp.184-184, 2015 (Link)

Sindel A., Kaymak T.E., Yeğin E., Yeğin Z., "Nazopalatin Kanal Kisti Görünümlü Yabancı Cisim Granülomu: Olgu Sunumu", Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.185-188, 2015

Sindel A., Turhan M. , Öğüt E., Akdağ M. , Bostancı A., Sindel M., "An endoscopic cadaveric study : Accessory maxillary ostia", Dicle Medical Journal, cilt.41, ss.262-267, 2014 (Link)

Akbulut N. , Tatidze M., Kolsuz M., Sindel A., Çölok G., "Kissing Molars: A Rare Condition Of Two Cases", Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.169-172, 2009 (Link)

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sindel A., Dereci Ö., Hatipoğlu M., Özalp Ö., Dereci O.N., Kocabalkan B., et al., "Diyot ve Er,Cr:YSGG Lazer Uygulamalarını Takiben Sıcaklık Artışının Değerlendirilmesi", TAOMS 2017 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2017, pp.002-002

Sindel A., Altay M.A., Yildirimyan N., Özalp Ö., "Does Thırd Molar Surgery Alter Cardıac Parameters? A Retrospectıve Study.", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, ANKARA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.39-39

Sindel A., Özalp Ö., Kaya G.Ş., Altay M.A., Muslu E., "Lateral Commissuroplasty Combined with Subnasal Lip Lift: A Treatment Modality for Microstomia", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.140-140

Sindel A., Altay M.A., Özalp Ö., Muslu E., "İntraoral Defektlerin Oral Mukozal Fleplerle Onarılması", TAOMS 2017 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2017, pp.001-001

Özalp Ö., Yildirimyan N., Kocabalkan B., Kaya G.Ş., Sindel A., Altay M.A., "Decompressıon Followed By Enucleatıon As The Defınıtıve Treatment Modalıtıy Of Extensıve Cystıc Jaw Lesıons: Report Of A Case.", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.138-138

Öztürk C., Muslu E., Kaya G.Ş., Sindel A., Altay M.A., "Bifosfonat Tedavisi Gören Hastalarda Diş Sürdürme Diş Çekimi için Uygun Bir Seçenek midir? Ön Çalışma", TAOMS 2017 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2017, pp.003-003

Öztürk C., Kurt H., Özalp Ö., Sindel A., "Management of Internal Resorption and Ectopic Position in lmpacted Third Molar Surgery: A Rare Case Report", TAOMS 2017 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2017, pp.192-192

Sindel A., Dereci Ö., Hatipoğlu M., Altay M.A., Özalp Ö., Öztürk A., "The Effects of Irrigation Volume to the Heat Generation During Implant Surgery", ACBID 2017 10th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.54-54

Kader D., Kocabalkan B., Özarslan M.M., Sindel A., Altay M.A., "ıMPLANT PLACEMENT AFTER LARGE RADICULAR CYST TREATMENT: CASE REPORT", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.122-122

Sindel A., Altay M.A., Yildirimyan N., Tezerişener H.A., Oygür A.N., "BROWN TUMOR OF THE JAW AS A RESULT OF TERTIARY HYPERPARATHYROIDISM IN A CHRONIC RENAL DISEASE PATIENT", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.138-138

Batmaz V., Özalp Ö., Altay M.A., Sindel A., "Surgical Management of Malunion Due to Tooth Loss After Trauma: Case Report", TAOMS 2017 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2017, pp.187-187

Sindel A., Sayan A., Adeghe O.E. , Ilankovan V., "The Outcomes of Ablative Treatment of Actinic and Seborrheic Keratosis with CO and Erbium Laser", ACBID 2016 10th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, pp.29-29

Dereci Ö., Hatipoğlu M., Sindel A., Tozoğlu S., Üstün K., "The Efficacy Of ER,CR:YSGG Laser Supported Periodontal Therapy On The Reduction Of Peridodontal Disease Related Oral Malodor: A Randomized Clinical Study ", Türk Periodontoloji Derneği -TPD 2016, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, ss.83-83

Sindel A., "Nervus Alveolaris İnferior’un Anatomik Seyrini Etkileyen Kistik Lezyonlarda, Cerrahi Öncesi ve Sonrası Parestezinin Değerlendirilmesi ", 17. Ulusal Anatomi Kongresi 2016, Eskişehir, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, ss.118-118

Tozoğlu S., Batmaz V., Hatipoğlu M., Özalp Ö., Kaya G.Ş., Çelik S., et al., "Evaluation of Treatment Outcomes and Periodontal Status After Third Molar Surgery with the Use of Autologous Platelet-Rich Fibrin", ACBID 2016 10th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, pp.43-43

Sindel A., Özgür Ö., Paraneetharan S. , Sindel T., "Orofasiyal Bölgede Yer Alan Vasküler Malformasyonların Perkutanöz Tedavisi Percutaneous Treatment of Vascular Malformations at Orofacial Region ", Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği- TAOMS 2016, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2016, pp.33-33

Tozoğlu S., Sindel A., Gürer E.İ., "Conservative Treatment of an Odontogenic Ceratocyst ", ACBID 2015 9th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2015, pp.122-122

Tozoğlu S., Sindel A., Çelik S., "Conservative Treatment of Central Giant Cell Granuloma with Intralesional Corticosteroid Injection ", Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği- TAOMS 2015, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2015, pp.82-82

Çelik S., Tozoğlu S., Sindel A., Tezerişener H.A., "Odontojenik Miksoma : Olgu Sunumu", Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği- TAOMS 2015, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2015, pp.140-140

Sindel A., "A Rare Localization of Epulis Fissuratum: A Case Report", ACBID 2015 9th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2015, pp.123-123

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., Sindel A., "Türkiye Akdeniz bölgesinde torus mandibularis görülme sıklığı. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2014, pp.90-90

Sindel A., Ay D., Sindel M., "Foramen Mandibula'Nın Lokalizasyonu ", Erzurum Anatomi Günleri 2014 , ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2014, ss.0-0

Sindel A., Ay D., Sindel M., "Foramen Retromolare ", Erzurum Anatomi Günleri 2014 , ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2014, ss.0-0

Sindel A., Öğüt E., "Foramen Mentale Anatomisi Ve Morfometrisi ", Erzurum Anatomi Günleri 2014 , ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2014, ss.0-0

Öğüt E., Sindel A., "The Pterygospinous (Cinivini'S) Foramen ", Erzurum Anatomi Günleri 2014 , ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2014, ss.0-0

Sindel A., Tozoğlu S., Çelik S., "Three giant cysts in mandible.", ACBID 2014 8th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, pp.151-151

Özsoy U., Sindel A., Sindel M., "Key Feature Of Most Commonly Used Citation Softwares (Günümüzde Kullanılan Atıf Yazılımlarının Temel Özellikleri) ", Erzurum Anatomi Günleri 2014 , ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2014, ss.0-0

Özsoy U., Sindel A., Sindel M., "Basic Features Of Most Widely Used Scientific Citation Styles (Bilimsel Çalışmalarda Kullanılan Atıf Sistemlerinin Temel Özellikleri).", Erzurum Anatomi Günleri 2014 , ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2014, ss.0-0

Çelik S., Tozoğlu S., Sindel A., Özalp Ö., Batmaz V., "A foreign body in maxillary sinus: A dental implant: case report. ", ACBID 2014 8th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, pp.142-142

Sindel A., Şekerci R., "Buccal Sinirler", Erzurum Anatomi Günleri 2014 , ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2014, ss.0-0

Tozoğlu S., Sindel A., Batmaz V., "Limited mouth opening related muscle attachment.", ACBID 2014 8th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, pp.138-138

Sindel A., Öğüt E., Sindel M., Oğuz N., "Pterion Tipleri ve Sulcus Arteria Meningea Media Arasındaki İlişki", 15. Ulusal Anatomi Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2013, ss.89-89

Güler B., Sindel A., Köklü A., Arslantürk H., "Compound Odontoma Associated With Mandibular First Premolar", 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2012, ss.79-79

Sindel A., Şaher D., Kolsuz E., Katı Ş., Naneci K.A., "Evaluation of alveolar resorption and implant failure in dental implants which have two different surface characteristics with sinus lifting ", ACBID 2012 6th International Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2012, pp.185-185

Sindel A., Şaher D., Kolsuz E., Katı Ş., Naneci K.A., "Evaluation Of Alveolar Resorption And Implant Failure In Dental Implants Which Have Two Different Surface Characteristics (A Retrospective Study).", AÇBİD 2012 6th international Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2012, pp.176-176

Özgür Ö., Sindel A., Sindel T., Alimoğlu E., "Dsa Ile Rastlantısal Saptanan Multifokal Warthin Tümörü", 33.Ulusal Radyoloji kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2012, ss.211-211 (Link)

Sindel A., Katı Ş., Kaymak T.E., Kurt H., "Florid Cemento-Osseous Dysplasia : A Case Report ", AÇBİD 2012 6th international Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2012, pp.178-178

Akdağ M. , Sindel A., Öğüt E., Turhan M., Sindel M., "Accessory Maxillary Ostia: An Endoskopik Cadaveric Study .", AÇBİD 2012 6th international Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2012, pp.181-181

Sindel A., Katı Ş., Kaymak T.E., Kurt H., "Complex Odontoma : A Case Report .", AÇBİD 2012 6th international Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2012, pp.177-177

Sindel A., Katı Ş., Şaher D., Kolsuz M., "Odontogenic And Nonodontogenic Jaw Cysts : Experience In 18 Cases ", AÇBİD 2012 6th international Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2012, pp.172-172

Sindel A., Şaher D., Kolsuz E., Katı Ş., Naneci K.A., "Evaluation Of Alveolar Resorption And Implant Failure In Immediate Dental Implant Surgery With Two Different Surface Characteristics (A Retrospective Study). ", AÇBİD 2012 6th international Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2012, pp.180-180

Özgür Ö., Sindel H.T., Sindel A., Alimoğlu E., "DSA ile rastlantısal saptanan multifokal warthin tümörü", 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, , ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2012, ss.211-211

Sindel A., Bardak C., Akbulut N., Kurşun S., Öztaş B., "Accidental Displacement Of Tooth Roots Into Maxillary Sinus Cavity: Four Case Reports", 16th Congress of the Balkan Stomatological Society Update in Dental Medicine, Bükreş, ROMANYA, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, pp.209-209

Çölok G., Akbulut N., Kursun S., Sindel A., Bardak C., Tatidze M., "The Possible Reason Of Dental Implant Fracture In Mandibular Molar Region: A Case Report.", 16th Congress of the Balkan Stomatological Society Update in Dental Medicine, Bükreş, ROMANYA, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, pp.17-17

Akbulut N., Bardak C., Kursun S. , Tatidze M., Sindel A., "Mandibulary Corpus Fracture: A Case Report", 16th Congress of the Balkan Stomatological Society Update in Dental Medicine, Bükreş, ROMANYA, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, pp.22-22

Kaymak T.E., Sindel A., Yeğin E., Çölok G., "Foreign Body Granuloma Treatment : A Case Report", 18th International Congress of Turkish association of oral and maxillofacial surgeons , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2011, pp.154-154

Akbulut N., Kurşun Ş., Tatidze M., Sindel A., Çölok G., Bardak Ç., "Odontomas Related With Impacted Teeth Case Series", 1st Sientific Congress of Hellenic, Israelli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2010, pp.68-68

Kurşun Ş., Akbulut N., Tatidze M., Sindel A., Bardak Ç., Çölok G., "Multiple Impacted Teeth And Associated Syndrome Or Disorders: Case Series", 1st Sientific Congress of Hellenic, Israelli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2010, pp.72-72

Akbulut N., Kamburoğlu K., Gülşen U., Kurşun Ş., Öztaş B., Sindel A., "Treatment Of White Oral Lessions By Using Diode Laser: Case Series", 1st Sientific Congress of Hellenic, Israelli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2010, pp.71-71

Sindel A., Kolsuz M., Erdem E., "Lower Lip Carcinoma: A Case Report", 14 Congress of BaSS and The 9th Scientific Congress of BgDA , Varna, BULGARISTAN, 6-9 Mayıs 2009, pp.138-138

Tatidze M., Akbulut N., Sindel A., Çölok G., "Kissing Molars: Bir Adet Olgu Sunumu", Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği’nin 16. Uluslararası Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-8 Kasım 2009, pp.13-13

Akbulut N., Tatidze M., Sindel A., Çölok G., "Conservative treatment of oral ranula : A case report. (Ranulanın Konservatif Tedavisi: Bir Olgu Sunumu)” ", Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği’nin 16. Uluslararası Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-8 Kasım 2009, pp.91-91

Sindel A., Yazıcıoğlu D., Akbulut N., Çölok G., "Epulis Fissuratumun Lazer Ile Tedavisi: Bir Vaka Raporu", Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği’nin 16. Uluslararası Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-8 Kasım 2009, pp.24-24

Kitap ve Kitap Bölümleri

Sindel A., "Diş Hekimliği Anatomi Atlası", Diş Hekimliği Anatomi Atlası, Büyükmumcu M., Ed., Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.1-576, 2017

Sindel A., "Baş Boyun Anatomisi", Topografik Klinik Anatomi, Yıldırım M, Ed., Palme yayıncılık, ANKARA, ss.527-682, 2014 (Link)

Sindel A., "Kafa ", Baş ve Boyun Anatomisi Atlası, Büyükmumcu M, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İSTANBUL, ss.10-17-, 2013 (Link)

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Kongresi - TAOMS 2017, Muğla, Mayıs 2017

ACBID 2017 11th International Congress, Antalya, Nisan 2017

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi - TAOMS 2016, Muğla, Mayıs 2016

17. Ulusal Anatomi Kongresi, Eskişehir, Eylül 2016

10th ACBID International Congress , Antalya, Mayıs 2016

Biohorizons Global Symposium 2015 - Los Angeles, CA, California, Nisan 2015

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22. Uluslararası Kongresi - TAOMS 2015, Muğla, Mayıs 2015

9th ACBID International Congress , Antalya, Mayıs 2015

8th ACBID International Congress , Antalya, Mayıs 2014

Anatomi Günleri, Erzurum, Şubat 2014

20th International TAOMS CONGRESS in conjunction with regional countries’associations. , Antalya, Mayıs 2013

15. Ulusal Anatomi Kongresi, Samsun, Eylül 2013

6th ACBID International Congress , Antalya , Mayıs 2012

2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgery Congress, 5th ACBID International Conference., Antalya, Mayıs 2011

16th Congress of the Balkan Stomatological Society Update in Dental Medicine , Bükreş, Nisan 2011

1st Sientific Congress of Hellenic, Israelli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons , İstanbul, Ekim 2010

4th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress., Antalya, Mayıs 2010

Astra Tech 2nd Scientific Symposium, 4D Aspect of IMPLANTOLOGY. , Ankara , Aralık 2009

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi , Ürgüp, Kasım 2009

14 Congress of BaSS and The 9th Scientific Congress of BgDA, Varna, Mayıs 2009

Biohorizons Global Symposium 2009 - Chicago, IL, Illinois, Nisan 2009

1st International Zimmer & Mutlu Dental Implantology Days , Ankara, Ekim 2007

Bilimsel Hakemlikler

Annals of Pain Medicine, Dergide Hakemlik, Aralık 2017

BioMed Research International , Dergide Hakemlik, Ocak 2015

Case Reports in Vascular Medicine, Dergide Hakemlik, Aralık 2014

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Translate »