Diş Hekimliği Fakültesi

Arş.Gör. HÜMEYRA TERCANLI ALKIŞ

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Kadro Ünvanı: Arş.Gör.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: humeyraalkis@akdeniz.edu.tr

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/humeyraalkis/

Sabit Telefon: -

Son Günceleme: 17 Aralık 2019 Saat : 13:29

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, 2015-2018

Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, , 2004-2009

Doktora, "10- 15 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARDA İKİ RADYOGRAFİK YÖNTEM İLE ASİMETRİ İNDEKSİ HESAPLAMASI VE KAPANIŞ BOZUKLUKLARININ MANDİBULAR ASİMETRİ ÜZERİNE ETKİSİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Mart, 2018.

İngilizce, İyi

Araştırma Alanları

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tercanli Alkiş H., Bilge O.M., "Evaluation of mandibular asymmetry in angle malocclusion samples by posterioanterior cephalometric radiography: A preliminary study", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.22, pp.771-771, (Link)

Tercanli Alkiş H., Türker N., "Retrospective evaluation of marginal bone loss around implants in a mandibular locator-retained denture using panoramic radiographic images and finite element analysis: A pilot study", CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH, 2019 (Link)

Tercanli Alkiş H., Kurtuldu E., Bilge N.H., Yilmaz S., Bilge O.M., "Environmental temperature and air humidity and prevalence of maxillary sinus retention cysts: possible relationships (preliminary study)", ORAL RADIOLOGY, vol.35, pp.296-300, 2019 (Link)

Tercanli Alkiş H., Kuştarci A., "Radiographic Assessment of the Relationship between Root Canal Treatment Quality, Coronal Restoration Quality, and Periapical Status", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.22, pp.1126-1131, 2019

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Ş., Tercanli Alkiş H., Altay M.A., Yildirimyan N., "Boyunda squamöz hücreli karsinoma: Olgu sunumu", 3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.99-100

Yilmaz S., Tercanli Alkiş H., Günen Yilmaz S., "Nazopalatin kanal kisti: İki olgu sunumu", 3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.187-188

Taş A., Tercanli Alkiş H., Yilmaz S., Öztürk C., Eroğlu C.N., "Maksillada Kondrosarkom : Olgu Sunumu", 3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.133-134

Özel Ş., Tercanli Alkiş H., "Apert sendromunun klinik ve oral bulguları: Olgu sunumu", 3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.116-116

Günen Yilmaz S., Tercanli Alkiş H., Tanrikol B., Yavuz E., "Güney Türk Popülasyonunda Kondensing Osteitisin Muhtemel Sebepleri ve Görülme Sıklığı: Araştırma Makalesi", TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2019, pp.386-386

Tercanli Alkiş H., Bilge O.M., "The Effect of Different Occlusion Types on Mandibular Asymmetry", 1st. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.238-239

Tercanli Alkiş H., Günen Yilmaz S., "A Rare Variation Of Mandibular Condyle:Three Case Reports", International Congress Of Preventive Dentistry, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-8 Mart 2018, pp.238-238

Kurtuldu E., Tercanli Alkiş H., Yeşiltepe S., Sümbüllü M.A., "Üç Farklı İlde Diş Hekimliği Fakültelerine Başvuran Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ebeveyn Tutumlarının Araştırılması", 1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi, ,

Tercanli Alkiş H., Kurtuldu E., Bilge N.H., Yilmaz S., Bilge O.M., "The Effect of Environmental Risk Factors on Maxillary Sinus Retention Cyst Prevalence", 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, ,

Tercanli Alkiş H., Bilge O.M., "EVALUATION OF MANDIBULAR ASYMMETRY IN DIFFERENT OCCLUSION TYPES BY POSTERIOANTERIOR CEPHALOMETRIC RADIOGRAPHY", 1st. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), ,

Tercanli Alkiş H., "Kemik Paget Hastalığı: Olgu Sunumu", V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ,

Kurtuldu E., Tercanli Alkiş H., Sümbüllü M.A., "Dental Anomalies: Ectopic and Inverted Tooth Case Series.", TDB 24th International Dental Congress, ANKARA, TÜRKIYE,

Yilmaz S., Tercanli Alkiş H., Kocabalkan B., Altay M.A., "PYOGENIC GRANULOMA IN AN ELDERY PATIENT", XVI. ECDMFR, ,

Tercanli Alkiş H., Kurtuldu E., "BILATERAL DENS INVAGINATUS IN MAXILLA: CASE REPORT", 1st.International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), ,

Tercanli Alkiş H., "Sturge- Weber Sendromu: Olgu Sunumu", V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ,

Günen Yilmaz S., Bayrakdar İ.Ş., Tercanli Alkiş H., Tanrikol B., "Güney Populasyonunda Gömülü Diş Sıklığı", Türk Diş Hekimleri Birliği 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, ,

Tercanli Alkiş H., Çakur B., Bilge N.H., "Sublingual Tükürük Bezi Taşı:Bir Olgu Sunumu", ODMFR 2017, ,

Tanrikol B., Tozoğlu Ü., Günen Yilmaz S., Tercanli Alkiş H., "STAFNE KEMİK KAVİTESİ", ODMFR 2017, ,

Tercanli Alkiş H., Tozoğlu Ü., Çiftçi M.E., Günen Yilmaz S., Tanrikol B., "Evaluation of Radiographic Features of Supernumerary Teeth in Panoramic Radiographs in the Turkish Population", ECDMFR 2016, ,

Tercanli Alkiş H., Çiftçi M.E., Tozoğlu Ü., Yilmaz A.B., "A rare condition ''Bifid mandibular condyle'' :Case Report", ECDMFR 2016, ,

Tanrikol B., Tercanli Alkiş H., Tozoğlu Ü., Çiftçi M.E., "Amelogenesis imperfecta,Hypoplastic Type Associated:A Case Report", ECDMFR 2016, ,

Günen Yilmaz S., Tercanli Alkiş H., Çiftçi M.E., Tozoğlu Ü., "Ectopic tooth in the base of orbital cavity:a case report", ECDMFR 2016, ,

Tozoğlu Ü., Tercanli Alkiş H., "Large facial hemangioma presenting with multiple phleboliths: Case report", ODMFR 2015, İZMİR, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2015, vol.3, pp.12-12

Tercanli Alkiş H., Çiftçi M.E., Tozoğlu Ü., Günen Yilmaz S., Yilmaz A.B., "Güneyli Türk Yetişkinlerde Taurodontizmin Radyografik Özellikleri: Panoramik Radyografi Çalışması", ARA 2015, TÜRKIYE,

Tozoğlu Ü., Günen Yilmaz S., Tercanli Alkiş H., "Evaluation of Styloid Process Calcification in Turkish Population", IADR 2014, ,

Tozoğlu Ü., Tercanli Alkiş H., Günen Yilmaz S., "Multiple Dens Invaginatus:Case Report", ECDMFR 2014, ,

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

"Premalign Oral Lezyonların Değerlendirmesinde 3 Farklı Yardımcı Teşhis Metodunun Biyopsi Yöntemi ile Kıyaslanması", BAP Arastırma Projesi, TSA-2019-4754, Araştırmacı, Devam Ediyor

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

1. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), Nevşehir, Mayıs 2018

1.Uluslararası Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi, Erzurum, Mart 2018

XVI. European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Luzern, Haziran 2018

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Eylül 2017

ODMFR 2017, Eskişehir, Nisan 2017

XV. European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Cardiff, Haziran 2016

ARA 2015, Ankara, Kasım 2015

ODMFR 2015, İzmir, Nisan 2015

Evaluation of Styloid Process Calcification in Turkish Population , Kuching, Ağustos 2014

XIV. European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Cluj-Napoca, Haziran 2014

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Translate »