Diş Hekimliği Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi SELMİ YILMAZ

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Kadro Ünvanı: Dr.Öğr.Üyesi

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: selmiyilmaz@akdeniz.edu.tr | selmiyard@gmail.com

Web Sayfası:

Sabit Telefon: -

Son Günceleme: 29 Kasım 2018 Saat : 16:14

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, 2011-2015

Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, , 2000-2007

Doktora, "Bruksizmi Olan Hastalarda Ntı-Tss Splinti Kullanımının Kortikal Aktivasyonda Meydana Getirdiği Değişimin Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi", KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ diş hekimliği Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ocak, 2015.

İngilizce, Orta

Diş Hekimliğinde Karşılaşılabilecek Acil Durumlar Sempozyumu ve Workshop sertifikası, Kırıkkale üniversitesi, 2016

Brain Voyager Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Analiz Kursu, Brain İnnovations, 2015

Tarayıcı Elektron Mikroskop kursu, Kırıkkale üniversitesi, 2014

Araştırma Alanları

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Radyodiagnostik

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging

Akademik Ünvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, 2018 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, 2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr., KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, 2015 - 2017

Arş.Gör., KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, 2009 - 2015

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yilmaz S., Adisen M., "Ex Vivo Mercury Release from Dental Amalgam after 7.0-T and 1.5-T MRI.", RADIOLOGY, vol.288, pp.799-803, 2018

Adışen M.Z., Okkesim A., Mısırlıoğlu M. , Yilmaz S., "Does sleep bruxism affect masticatory muscles volume and occlusal force distribution in young subjects? A preliminary study.", CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE, vol.20, pp.1-7, 2018 (Link)

Yilmaz S., Adisen M., Misirlioglu M., Yorubulut S., "Assessment of Third Molar Impaction Pattern and Associated Clinical Symptoms in a Central Anatolian Turkish Population.", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.25, pp.169-75, 2016

Adisen M., Yilmaz S., Misirlioglu M., Atil F., "Evaluation of volumetric measurements on CBCT images using stafne bone cavities as an example.", MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.20, pp.e580-6, 2015

Yilmaz S., "To see bruxism a functional MRI study", DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, vol.44, pp.20150019-20150019, 2015 (Link)

Yilmaz S., "Diagnosis of acute myeloid leukemia in a dental hospital report of a case with severe gingival hypertrophy", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.573-573, 2015 (Link)

Misirlioglu M., Adisen M., Yilmaz S., "Radiographic diagnosis of osteochondritis dissecans of the temporomandibular joint: two cases.", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.23, pp.580-3, 2014

Yilmaz S., "Age estimation using maxillary canine pulp tooth area ratio with an application of Kvaal s methods on digital orthopantomographs in a Turkish sample", AUSTRALIAN JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol.46, pp.27-38, 2014 (Link)

Misirlioglu M., Nalcaci R., Baran I., Adisen M., Yilmaz S., "A possible association of idiopathic osteosclerosis with excessive occlusal forces.", QUINTESSENCE INTERNATIONAL, vol.45, pp.251-8, 2014

Yilmaz S., "The effect of 3 T MRI on microleakage of amalgam restorations", DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, vol.42, pp.20130072-20130072, 2013 (Link)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yilmaz S., Altan B., Okkesim A., Adişen M.Z., "Localised peripheral odontogenic fibroma", Oral Diagnoz ve Maxillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Bilimsel Toplantısı, TÜRKIYE, , vol.7, pp.163-163

Yilmaz S., Bulut A.C., "Hassas Tutuculu İmplantlarla Desteklenen Hareketli Bölümlü Protezlerde Panoramik İncelemeler:Vaka Raporu", Oral Diagnoz veMaksillofasiyal Radyoloji Derneği2. Uluslararası Kongresi, , , pp.107-107

Yilmaz S., Adişen M.Z., Misirlioğlu M., Okkesim A., "Comparison of masticatory muscle volume and occlusal force distribution between bruxism patients and healthy individuals", 22nd Congress of Balkan Stomatological Society, , , vol.22, pp.100-100

Nalçaci R., Yilmaz S., "Keratocystic odontogenic tumor mimicking a dentigerous cyst case report", Oral Diagnozve Maksillofasiyal Radyoloji Dernegi VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, , , vol.3, pp.9-9

Yilmaz S., "Generalized gingival enlargements report of three cases with differential diagnosis", Oral Diagnozve Maksillofasiyal Radyoloji Dernegi VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, , , vol.3, pp.9-9

Yilmaz S., "A rare location of mandibular exostosis differential diagnosis with cone beam computed tomography", Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Dernegi VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararasıkatılımlı Kongresi, , , vol.3, pp.9-9

Yilmaz S., "Cavernous hemangioma of orofacial region a case report", Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji DernegiVI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, , , vol.3, pp.9-9

Misirlioğlu M., Eraslan A., Adişen M.Z., Yilmaz S., "Hyperpneumatization of maxillary sinuses mimicking multiloculer pathology on panoramic radiograph", Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Dernegi VI. Ulusal Sempozyumu ve I.Uluslararası katılımlı Kongresi, , , vol.3, pp.9-9

Yilmaz S., Yörübulut S., "Assessment of third molar impaction pattern and associated symptoms in a Turkish population", Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Dernegi VI. Ulusal Sempozyumu ve I.Uluslararası katılımlı Kongresi, , , vol.3, pp.9-9

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

"Ultra Yüksek Alan Manyetik Rezonans Görüntülemenin Amalgam Dolgular Üzerine Etkisinin İn Vitro İncelenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, 2017/22, Yönetici, 2017

"Konik Işın Demetli Bilgisayarlı Tomografi ve Ultra yüksek alan manyetik rezonans görüntülemenin amalgam dolgulardan civa salınımı üzerine etkisinin in vitro değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2017/36, Yönetici, 2017

"Genç Bruksizm Hastaları İle Sağlıklı Bireyler Arası Oklüzal Kuvvetlerin Karşılaştırılması Ve Oklüzal Yüklerin Çiğneme Kaslarına Olan Etkisinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015/33, Araştırmacı, 2016

"Çekilmiş dişler üzerinde 3tesla manyetik rezonans görüntülemenin amalgam restorasyonlarda mikro sızıntı üzerine etkisinin incelenmesi", BAP Doktora, 105, Araştırmacı, 2014

Bilimsel Dergilerde Görevler

Ankara Diş Hekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 11.08.2014 - Devam Ediyor

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Manyetik Rezonans Derneği, , Üye, 10.11.2014 - Devam Ediyor

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği, , Üye, 12.11.2012 - Devam Ediyor

European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, , Üye, 11.11.2012 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

International Journal of Oral Science, Dergide Hakemlik, Kasım 2018

ScienceAsia, Dergide Hakemlik, Kasım 2018

Clinical Cancer Investigation Journal, Dergide Hakemlik, Nisan 2015

Clinical Cancer Investigation Journal, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014

Clinical Cancer İnvestigation Journal, Dergide Hakemlik, Nisan 2013

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Google Akademik Linkleri : 70

Web Of Science H İndeksi : 4

Atıflar

ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 30

Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 67

Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0

Ödüller ve Burslar

Yilmaz S, "Diş Hekimliği Fakültesi Yayın Birinciliği, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mart 2014

Yilmaz S, "Diş Hekimliği Fakültesi Yayın Birinciliği, Kırıkkale Üniversitesi , Mart 2013

Translate »