Diş Hekimliği Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi ZÜLFİKAR ZAHİT ÇİFTÇİ

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Pedodonti

Kadro Ünvanı: Dr.Öğr.Üyesi

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: zzahit@akdeniz.edu.tr | zzahitciftci@gmail.com

Web Sayfası:

Sabit Telefon: +90 242 2274400 | Dahili : 2915

Son Günceleme: 04 Nisan 2019 Saat : 13:13

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, 2015-2014

Doktora, "Ratlarda 2.45 GHz Elektromanyetik Radyasyonun Diş Gelişimi ve Çürük Oluşumu Üzerine Etkisi ve Laktik Asit Bakterilerinin Etkinliği", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Anabilim Dalı Temmuz, 2014.

İngilizce, Orta

Sterrad Sterilizasyon Akademisi, Advanced Sterilization Products, 2017

Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2017

Acil Müdehale Kursu, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2014

Araştırma Alanları

Pedodonti

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Pedodonti

Web of Science Araştırma Alanları

Pediatrics

Akademik Ünvanlar / Görevler

Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çiftçi Z.Z., Hanimeli S., Karayilmaz H., Güngör Ö., "The efficacy of resin infiltrate on the treatment of white spot lesions and developmental opacities.", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, pp.1444-1449, 2018

Şahin İ., Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., Kirzioğlu Z., "Fracture Resistance of Prefabricated Primary Zirconium Crowns Cemented with Different Luting Cements", Pediatric Dentistry, vol.40, pp.443-448, 2018

Çiftçi Z.Z., Kirzioğlu Z., Çiftçi E., "Effects of Wi-Fi (2.45 GHz) and Lactic Acid Bacteria on Oral Pathogens and Caries Development in Rats", Oral Health & Preventive Dentistry, vol.16, pp.355-361, 2018

Şahin İ., Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., "Fracture Resistance of Pediatric Zirconium Crowns Cementedwith Different Materials", INTERNATİONAL DENTAL JOURNAL, vol.67, pp.170-170, 2017

Kırzıoğlu Z. , Şahin Calapoğlu N., Çiftçi Z.Z., Ceyhan D., "49, XXXXY: The Role of MSX1 Gene", WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, vol.1, pp.1-1, 2016

Çiftçi Z.Z., Kırzıoğlu Z. , Kıvanç M., "The Effects of Beneficial Bacteria on Oral Pathogens and Caries Development", JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY, pp.216-216, 2016

Çiftçi Z.Z., Kırzıoğlu Z. , Nazıroğlu M., Özmen Ö., "Effects of prenatal and postnatal exposure of Wi-Fi on development of teeth and changes in teeth element concentration in rats.", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.163, pp.193-201, 2015

Çiftçi Z.Z., Kırzıoğlu Z. , Sarıtekin A., Yetiş C.Ç., "Development of permanent maxillary canines, second premolars and molars in early mixed dentition. ", INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, vol.63, pp.337-337, 2013

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şahin İ., Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., Kirzioğlu Z., "Clinical evaluation of prefabricated zirconium crowns for primary molars in children: 12 months follow-up results", International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.167-167

Çiftçi Z.Z., Erdoğan Y., Güngör Ö., Ünal M., Karayilmaz H., "Effects of materials and surface treatments on the success of conservative approach in permanent teeth ", International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.83-83

Yağmur B., Çelmeli G., Çiftçi Z.Z., Parlak M., Karayilmaz H., Akçurin S., "Oral dental health findings of children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: six mounths follow of results", International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.110-110

Erdoğan Y., Karayilmaz H., Ünal M., Güngör Ö., Çiftçi Z.Z., "Evaluation the effects of blood contamination and haemostatic agents on bond strength to the dentin of the primary teeth ", International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.45-45

Çiftçi Z.Z., Hanımeli S., Karayilmaz H., Güngör Ö., "Beyaz nokta lezyonu ve gelişimsel opasitelerin tedavisinde rezin infiltrasyonun etkinliği", Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.69-70

Karayilmaz H., Pişkinöz Z.İ., Çiftçi Z.Z., Küçükçetin İ.Ö., "Evaluation of Children Pain and Anxiety by Psychometric and Physiologic Methods During Local Anaesthesia Administered by Different Dental Injectors and Injection Systems", 10th Interim Seminar&Workshop of the European Academy of Paediatric Dentistry, Turin, ITALYA, 20-22 Nisan 2017, pp.1-1

Şahin İ. , Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., "Süt Dişlerine Farkli Siman Materyalleri İle Uygulanmiş Pediatrik Zirkonyum Kuronlarin Klinik Başarisinin Ve Ebeveyn Memnuniyetinin Değerlendirilmesi", TPD 24. BİLİMSEL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.57-58

Yağmur B., Çelmeli G. , Çiftçi Z.Z., Parlak M., Karayilmaz H., Akçurin S., et al., "Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı Parametrelerinin Değerlendirilmesi; Bir Pilot Çalışma", XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Nisan 2017, ss.1-1

Güngör Ö., Temiz K., Yağmur B., Çiftçi Z.Z., Nur B., Karayilmaz H., "Osteogenezis İmperfekta hastalarında dental yaklaşım: 3 olgu", Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.308-309

Güngör Ö., Yilmaz K., Çiftçi Z.Z., Mihçi E., Karayilmaz H., "DiGeorge Sendromu'nda ağız içi bulgular ve tedavi yaklaşımı: 4 Olgu", Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.266-267

Çiftçi Z.Z., Çelikoğlu M., Yağmur B., Karayilmaz H., "Ortodontik Tedavi Gören Bir Hastada Orta Keser Dişin Travma Nedeniyle Olağandışı İntrüzyonu", Türk Pedodonti Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Ege Adaları, YUNANISTAN, 24-28 Eylül 2016, ss.60-60

Çiftçi Z.Z., Kırzıoğlu Z. , Kıvanç M., "The Effects Of Beneficial Bacteria On Oral Pathogens and Caries Development", 8.Probiotics and New Foods, Roma, ITALYA, 13-15 Eylül 2015, pp.1-1

Çiftçi Z.Z., Kırzıoğlu Z. , "Diş gelişimi döneminde maruz kalınan elektromanyetik radyasyonun çürük oluşumuna etkisi ", 22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, KKTC / Girne, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2015, ss.1-1

Yağmur B., Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., "Endodontic Management of an Immature Molar Teeth with Large Periradicular Lesion in a Child", 1.Online Scientific Congress Of The International Association Of Endodontics, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 29 Aralık 2015, vol.1, no.1, pp.95-95

Kırzıoğlu Z. , Çiftçi Z.Z., Özmen Ö., "Effects of 2.45 GHz electromagnetic field on development of teeth and surrounding tissues", 2nd International Conference and Exhibition on Dental and Oral Health, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 21-23 Nisan 2014, pp.1-1

Çiftçi Z.Z., Kırzıoğlu Z. , Yetiş C.Ç., "Clinical Success of Fiber-Reinforced Composite Resin as a Space Maintainer", 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.1-1

Kırzıoğlu Z. , Çiftçi Z.Z., Sarıtekin A., "Microtensile Bond Strenghts of Two Dıfferent Resin Luting Cements on Composite and Compomer Onley Restorations", 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.1-1

Özbay G., Kırzıoğlu Z. , Çiftçi Z.Z., "Kanal tedavisi yapılmış olguların 8 yıllık süreçte karşılaştırılması", 21.Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, ss.1-1

Çiftçi Z.Z., Kırzıoğlu Z. , "Reattachment of coronal fractures:the naturel restoration", 18th World Congress on Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.1-1

Kırzıoğlu Z. , Çiftçi Z.Z., "7 Nolu dişin kuronu tamamlanmış, 8 nolu diş ne durumda? ", İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2012, pp.1-1

Kırzıoğlu Z. , Şahin Calapoğlu N., Koruk D., Çiftçi Z.Z., "49,XXXXY Sendromu-MSX1 Geninin Rolü", 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2010, ss.1-1

Kırzıoğlu Z. , Güngör Ö. , Çiftçi Z.Z., "Süt azı dişlerine yapılan amputasyonların uzun dönem başarısı", 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2009, ss.1-1

Kırzıoğlu Z. , Ceyhan D., Erdoğan Y., Çiftçi Z.Z., "Batı Akdeniz Bölgesi çocuklarında, faklı diş yaşı belirleme metotlarının geçerliliği", 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2009, ss.1-1

Kırzıoğlu Z. , Çiftçi Z.Z., Şentut T., "Lezyonlu 6 yaş dişlerine'hemisection: Olgu Sunumu", 1. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 8-12 Ekim 2008, ss.1-1

Kırzıoğlu Z. , Ceyhan D., Çiftçi Z.Z., "Diş eksikliği olan bireylerde mental foremenin yeri", 9. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2008, ss.1-1

Kırzıoğlu Z. , Çiftçi Z.Z., Ceyhan D., "Dens invaginatuslu bir üst lateral kesici dişte internal rezorbsiyon", 1. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 8-12 Ekim 2008, ss.1-1

Kırzıoğlu Z. , Çiftçi Z.Z., Sağlam A.A., "Travmatik dental yaralanmalarda geç başvurunun sonuçları: Olgu sunumu", 1. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 8-12 Ekim 2008, ss.1-1

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

"Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Ağız ve Diş Sağlığı Bulgularının Longitudinal Olarak İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-2598, Araştırmacı, Devam Ediyor

"Süt Dişlerinde Hazır Zirkonyum Kuronların Kırılma Dirençlerinin ve Klinik Başarısının İn vitro ve İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi ", BAP Doktora, TDK-2016-1761, Araştırmacı, Devam Ediyor

"Beyaz nokta lezyonlarının tedavisinde yeni bir yaklaşım: Rezin İnfiltrasyon Sistemi", BAP Diğer, TDH-2016-1073, Araştırmacı, 2017

"2.45 GHz Elektromanyetik Radyasyonun, Diş Gelişimi ve Çürük Oluşumuna Yatkınlık Üzerine Etkisi ve Laktik Asit Bakterilerinin Koruyuculuğunun İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 3334-D2-12, Araştırmacı, 2014

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Translate »