Diş Hekimliği Fakültesi

Öğr.Gör.Dr. İLKAY ALTINTEPE

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Pedodonti

Kadro Ünvanı: Öğr.Gör.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: ilkayaltintepe@akdeniz.edu.tr | dt.yalcinilkay@gmail.com

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/ilkayaltintepe/

Sabit Telefon: +90 242 3102915

Son Günceleme: 21 Ocak 2020 Saat : 12:00

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEDODONTİ ANABİLİM DALI, 2011-2016

Yüksek Lisans-Tezsiz, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ, 2003-2009

Doktora, "Chlorhexidine, Benzalkonium Chloride Ve Propolis İçeren Cam İyonomer Simanın Antibakteriyel, Sitotoksik, Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İn-Vitro Değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEDODONTİ ANABİLİM DALI Mayıs, 2016.

İngilizce, İyi

Araştırma Alanları

Pedodonti

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Pedodonti

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2013 - 2018

Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2011 - 2013

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tuzuner T., Ulusoy A.T., Baygin O., Altintepe İ., Yalcin I., Yahyaoglu G., Nicholson J., Buruk K., "Direct And Transdentinal (Indirect) Antibacterial Activity Of Commercially Available Dental Gel Formulations Against Streptococcus Mutans", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.22, pp.397-401, 2013

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Altintepe İ., Aytekin Z., "Çocuklarda ve Adölesanlarda Periodontal Hastalıklar", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.1-1

Altintepe İ., Tüzüner T. , Buruk C.K., Değer O. , Çakiroğlu T.N. , "Çeşitli Antibakteriyeller İçeren Cam İyonomer Simanın Antibakteriyel ve Mikrosertlik Özellikleri", 26. Uluslarası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.1-1

Aydinoğlu S., Kuşgöz A., Altintepe İ., Yeşilyurt C., Koyutürk A.E., "Yaşlandırılmış fiberle güçlendirilmiş kompozitin tamir potansiyeli", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.102-102

Altintepe İ., Tüzüner T. , Kurt A., Baygin Ö., Pürçek G. , "Chlorhexidine ve benzalkonium Chloride ile kombine edilmiş cam iyonomer simanın mikrosertlik değerleri üzerine ısı uygulamasının etkisi", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.107-107

Kurt A., Tüzüner T. , Altintepe İ., Aydinoğlu S., Sökmen M. , "Cetylpridinium chloride ile kombine edilmiş cam iyonomer simanın florür salımına ısı uygulamasının etkisi", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.106-106

Tüzüner T. , Altintepe İ., Kurt A., Kuşgöz A., Pürçek G. , "Chlorhexidine/cetrimide karışımı ile kombine edilmiş cam iyonomer simanın mikrosertlik değerleri üzerine ısı uygulamasının etkisi", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.105-105

Güçlü Z.A., Tüzüner T. , Öznurhan F. , Baygin Ö., Altintepe İ., Buruk C.K., "ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF RESIN MODIFIED AND HIGH VISCOSITY GLASS IONOMER CEMENTS CONTAINING CHLORHEXIDINE DIACETATE/CETRIMIDE MIXTURES AGAINST STREPTOCOCCUS MUTANS", 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi & 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.51-51

Kuşgöz A., Kayipmaz S., Bayram M., Altintepe İ., Yalçin İ., Bayrak S. , " Ectopic Eruption Of First Permanent Molars In A Turkish Subpopulation", FDI 101st Annual World Dental Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2013, pp.1-1

Altintepe İ., Yalcin I., Tuzuner T., Baygin O., Arslan İ., Özel M.B., " Daimi Üst Orta Kesici Dişler Bölgesinde Geminasyona Bağlı Yer Darlığının Düzeltilmesine Yönelik Endodontik Ve Estetik Yaklaşım: Olgu Sunumu ", Türk Pedodonti Derneği 19. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2012, ss.174-174

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

"Çeşitli Işık Kaynaklarının ve Farklı Işınlama Sürelerinin Kullanımı Sonrası Oluşan Isı Etkisi İle Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer Simanların Uzun Dönem Mikrosertlik ve Fluorid Salım Özelliklerindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2015.53007.111.06.01, Araştırmacı, Devam Ediyor

"Chlorhexidine, Benzalkonium Chloride Ve Propolis İçeren Cam İyonomer Simanın Antibakteriyel, Sitotoksik, Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İn-Vitro Değerlendirilmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TDK-2015-107, Araştırmacı, 2016

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, , Ekim 2019

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Nisan 2019

22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kasım 2015

Türk Pedodonti Derneği 19. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2012

II. TÜBA Kök Hücre Kursu ve VI.TÜBA Kök Hücre Sempozyumu , Ankara, Haziran 2011

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Translate »