Diş Hekimliği Fakültesi

Doç.Dr. ALPER KUŞTARCI

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Endodonti

Kadro Ünvanı: Doç.Dr.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: akustarci@akdeniz.edu.tr

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/akustarci/

Sabit Telefon: -

Son Günceleme: 23 Kasım 2017 Saat : 08:54

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ENDODONTİ, 2003-2007

Doktora, "Rotasyonel hareketli preparasyon sistemi ile birlikte kullanılan üç farklı Ni-Ti esaslı kök kanal eğesinin preparasyonu sonrasında apikalden taşan sıvı, debris ve bakteri miktarının incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ENDODONTİ Ocak, 2007.

İngilizce, İyi

Araştırma Alanları

Endodonti

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Endodonti

Web of Science Araştırma Alanları

Diğer

Diğer

Akademik Ünvanlar / Görevler

Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ, 2013 - Devam Ediyor

Mesleki ve İdari Deneyimler

, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 16.03.2014 - Devam Ediyor

Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 13.03.2013 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altunbas D., Kuştarci A., Toyoglu M., "The Influence of Various Irrigants on the Accuracy of 2 Electronic Apex Locators in Locating Simulated Root Perforations", JOURNAL OF ENDODONTİCS, vol.43, pp.439-442, 2017

Kirmali O., Kapdan A., Kuştarci A., Er K., "Veneer Ceramic to Y-TZP Bonding: Comparison of Different Surface Treatments.", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.25, pp.324-9, 2016

Gungor O., Kuştarci A., "Evaluation of Apically Extruded Debris using Two Niti Systems Associated with Two İrrigation Techniques in Primary Teeth.", JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, vol.40, pp.490-495, 2016

Kuştarci A., Er K., Arslan D. , Hergüner Siso Ş., Harorli H., Aydin H., et al., "Efficacy of Laser-Activated Irrigants in Calcium Hydroxide Removal from the Artificial Grooves in Root Canals: An Ex Vivo Study.", PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, vol.34, pp.205-10, 2016

Arslan D., Guneser M., Dincer A., Kuştarci A., Er K., Siso S., "Comparison of Smear Layer Removal Ability of QMix with Different Activation Techniques.", JOURNAL OF ENDODONTICS, vol.42, pp.1279-85, 2016

Kirmali O., Kuştarci A., Kapdan A., "Surface roughness and morphologic changes of zirconia: effect of different surface treatment.", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.124-9, 2015

Kuştarci A., Er K., "Efficacy of Laser Activated Irrigation on Apically Extruded Debris with Different Preparation Systems", PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, vol.33, pp.384-389, 2015 (Link)

Kapdan A., Kuştarci A., Tunç T., Sümer Z., Arslan S., "Which Is The Most Effective Disinfection Method In Primary Root Canals: Conventional Or Newly Developed Ones?", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.538-543, 2015

Altunbas D., Kuştarci A., Arslan D., Er K., Kocak S., "Comparison of various current electronic apex locators to determine the working length using the clearing technique", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.359-363, 2015

Kirmali O., Kuştarci A., Kapdan A., Er K., "Efficacy of surface roughness and bond strength of Y-TZP zirconia after various pre-treatments.", PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, vol.33, pp.15-21, 2015

Tuncay Ö., Dincer A., Kuştarci A., Er Ö., Dinç G., Demirbuga S., "Effects of ozone and photo-activated disinfection against Enterococcus faecalis biofilms in vitro.", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.814-8, 2015

Altunbas D., Kuştarci A., Arslan D., Er K., "In vitro comparison of four different electronic apex locators to determine the major foramen using the clearing technique.", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.17, pp.706-10, 2014

Akpınar K., Altunbas D., Kuştarci A., "The efficacy of two rotary NiTi instruments and H-files to remove gutta-percha from root canals.", MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.17, pp.e506-11, 2012

Isa-Kara M., Sari F., Emre-Coşkun M., Kuştarci A., Burak-Polat H., Özdemir H., et al., "Stabilization of autotransplanted teeth using thermoplastic retainers.", MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.16, pp.e369-75, 2011

Isa-Kara M., Sari F., Emre-Coşkun M., Kuştarci A., Burak-Polat H., Özdemir H., et al.,"Stabilization of autotransplanted teeth using thermoplastic retainers.", MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.16, pp.e369-75, 2011

Kuştarci A., Sokucu O., "Effect of chlorhexidine gluconate, Clearfil Protect Bond, and KTP laser on microleakage under metal orthodontic brackets with thermocycling.", PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, vol.28 Suppl 2, pp.S57-62, 2010

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arslan D., Guneser M., Kuştarci A., Er K., Siso S., "Pulp tissue dissolution capacity of QMix 2in1 irrigation solution.", European journal of dentistry, vol.9, pp.423-7, 2015

Altunbas D., Kutuk B., Kuştarci A., "Shaping ability of reciprocating single-file and full-sequence rotary instrumentation systems in simulated curved canals.", European journal of dentistry, vol.9, pp.346-51, 2015

Kirmali Ö., Aytaç F., Sarı F., Kuştarci A., Tuğut F., Şahin O. , "Comparison of fracture resistance of endodontically treated teeth with MOD cavity using different techniques of fiber insertion. ", Journal of Restorative Dentistry, cilt.2, ss.144-8, 2014

Kuştarci A., Arslan D., Altunbas D., "In vitro comparison of working length determination using three different electronic apex locators.", Dental research journal, vol.11, pp.568-73, 2014

Kapdan A., Kuştarci A., Buldur B., Arslan D., Kapdan A., "Dental anomalies in the primary dentition of Turkish children.", European journal of dentistry, vol.6, pp.178-83, 2012

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aydin H., Er K., Kuştarci A., Güngör Ö., "Spectrophometric Determination of Irrigant Extrusion Using Laser Activated Irrigation and Two Needle Irrigation Techniques in Root Canals of Primary Teeth ", 47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, pp.128-128

Aydin H., Er K., Kuştarci A., "Endodontik Kaynaklı Ekstraoral Fistülün Teşhisi ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu", Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Mart 2015, ss.1-1

Özcan B., Kuştarci A., Er K., Tuncay Ö., Kirmali Ö., "Geniş bir periapikal lezyonun üçlü antibiyotik patı ve kanal içi aspirasyon ile cerrahi olmayan endodontik tekrarlayan tedavisi: bir olgu sunumu.", Türk Endodonti Derneği 6.Uluslararası Endodonti Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Mart 2015, pp.104-104

Aydin H., Er K., Kuştarci A., Tuncay Ö., "Mandibular premolar füzyonlu bir süpernümere dişin kök kanal tedavisi: bir olgu sunumu", Türk Endodonti Derneği 6.Uluslararası Endodonti Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Mart 2015, ss.96-96

Kirmali Ö., Kuştarci A., Kapdan A., Er K., "Farklı yoğunluklardaki Er,Cr:YSGG lazerin dentin yüzey işlemlerine etkisinin kök dentinindeki cam fiber postların push-out bağlanma dayanımı üzerine etkisi.", Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Mart 2015, ss.45-46

Kirmali Ö., Güngör A.Y., Çelikoğlu M., Kuştarci A., Köksal C.D., "Knowledge of dental postgraduate students on biostatistics. ", SEEADE 26th Annual Scientific Meeting, Bali, ENDONEZYA, 12-13 Ağustos 2015, pp.108-108

Tuncay Ö., Kuştarci A., Er K., "Faklı güç ayarlarında uygulanan lazer aktivasyon tekniğinin apikalden taşan sıvı miktarı üzerine etkisi", Türk endodonti Derneği 6. Uluslararası Sempozyumu, 6-8 Mart 2015, Erzurum., ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Mart 2015, pp.25-25

Güngör A.Y., Kirmali Ö., Çelikoğlu M., Kuştarci A., Köksal C.D., "Knowledge of dental postgraduate students on biostatistics", SEEADE 26th Annual Scientific Meeting , bali, ENDONEZYA, 12-13 Ağustos 2015, pp.108-108

Harorli H., Kuştarci A., Tuncay Ö., Er K., "Comparison of Apically Extruded Debris Following Use of Twisted File Adaptive System with Laseractivated Irrigation and Conventional Needle Irrigation Techniques", IADR-CED 47TH MEETING 2015 , ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, pp.129-129 (Link)

Kirmali Ö., Kuştarci A., Kapdan A., Arslan D. , Er K., Hergüner Siso Ş., "The effect of various pre-treatments to root canal dentine on the push out bond strength of fiber post. ", 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, pp.77-77

Kirmali Ö., Kuştarci A., Er K., Aydin H., Harorli H., Arslan D. , et al.," Effects of laser-activated irrigants in removing calcium hydroxide from the artificial grooves created in root canals: an ex vivo study.", 17th ESE Biennial Congress, Barcelona, ISPANYA, 16-19 Eylül 2015, pp.20-20

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Translate »