Diş Hekimliği Fakültesi

Öğr.Gör. BURAK KALE

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Periodontoloji

Kadro Ünvanı: Öğr.Gör.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: kaleburak@akdeniz.edu.tr | kaleburak@hotmail.com

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/kaleburak/

Sabit Telefon: +90 242 2274400 | Dahili : 2914

Son Günceleme: 29 Kasım 2018 Saat : 15:08

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti AD., 2013-2018

Doktora, "BRAKET VE ARK TELİ TİPLERİNİN ANTERİOR ÇAPRAŞIKLIĞIN TEDAVİ SÜRESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti Şubat, 2018.

İngilizce, İyi

İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmalar Hakkında Temel Eğitim Kursu, TC. Sağlık Bakanlığı, 2018

Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri, Akdeniz Üniversitesi, 2017

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Akdeniz Üniversitesi, 2013

Workshop for Cleft Lip and Palate-Directional Presurgical Orthopedic Correction, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013

Araştırma Alanları

Ortodonti

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Ortodonti

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Dişhekimliği Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kale B., Buyukcavus M., Esenlik E., "Comparison of the change in inferior sclera exposure after maxillary protraction with or without skeletal anchorage.", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, pp.854-858, 2018

Güngör Ö., Kale B., Çelikoğlu M., Güngör A.Y., Sari Z., "Validity of the Demirjian method for dental age estimation for Southern Turkish children", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.616-619, 2015

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tayfun D., Barutçugil Ç., Sezen D., Kale B., "Multidisipliner Yaklaşımla Polidiastemanın Estetik ve Fonksiyonel Tedavisi", 22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.196-197

Kale B., Büyükçavuş M.H., "Çekimsiz Oerodontik Tedavide Keser Proklinasyonunun A ve B Noktalarına Etkisi", 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir Diş Hekimleri Odası, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2018, pp.127-128

Kale B., Güngör A.Y., Çelik S., "Zigoma plağı ankrajı kullanılarak maksiller posterior dişlerin intrüzyonuyla isketsel anterior openbite tedavisi: vaka raporu", 15. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2016, pp.382-382

Çelik S., Kale B., Sari Z., "Trans-Sutural Distraction Osteogenesis for Maxillary Advancement in Growing Patients: A Case Report", AÇBID 10. International Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, pp.194-194

Kale B., Güngör A.Y., Çelikoğlu M., Çandirli C., "Posttravmatik maksiller deformitenin ortognatik cerrahi tedavisi: vaka raporu", 15. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2016, pp.266-266

Güngör A.Y., Kale B., Çelikoğlu M., Güngör Ö., "Is Tanaka-Johnson mixed dentition analysis an applicable method for a Turkish population?", 13th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Belgrad, SIRBISTAN, 2-5 Haziran 2016, pp.140-140

Kale B., Sari Z., "Tessier 7 Unilateral Yüz Yarığı Olgusu", XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2014, pp.338-338

Kale B., Güngör Ö., Güngör A.Y., "Dentinogenezis İmperfekta Ve Çok Sayıda Taurodontizmli Olgu Sunumu.", 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. , ANKARA, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2014, pp.1-1

Kale B., Hatipoğlu M., Aytekin Z., Özgöz M., "Kutis Marmorata Telenjektazika Konjenita: Vaka Raporu. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.74-74

Hatipoğlu M., Kale B., Aytekin Z., Özgöz M., "Severity Of Pain During Supportive Periodontal Treatment Using A Er, Cr: Ysgg Laser Or A Sonic Scaler.", 101st FDI Congress 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2013, pp.256-256

Kale B., "The effect of a Clorhexidine Gluconate Pre-Rinse On Bacterial Aerosols In Dentistry", SIXTH CONGRESS OF THE INTERNATİONAL FEDERATION OF INFECTİON CONTROL, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2005, pp.147-147

Kitap ve Kitap Bölümleri

Esenlik E., Kale B., "Süt Kanin ve Molar Dişlerin Eğimlerini Etkileyen Faktörler ve Maloklüzyonlarla Olan İlişkisi", Koruyucu ve Durdurucu Ortodonti, Arslan SG., Ed., Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.49-56, 2018

Desteklenen Projeler

"Ağız İçi Dijital Tarayıcı ve Konvansiyonel Yöntemlerle Elde Edilen Dijital Modeller Üzerinde Yapılan Ölçümlerin Tutarlılığının Karşılaştırılması", BAP Alt Yapı, 2014.21.0151.001, Araştırmacı, 2016

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Ortodonti Derneği, , Üye, 01.10.2013 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3

Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 4

Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0

Ödüller ve Burslar

Translate »