Diş Hekimliği Fakültesi

Doç.Dr. MÜKERREM HATİPOĞLU

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Periodontoloji

Kadro Ünvanı: Doç.Dr.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: mhatipoglu@akdeniz.edu.tr

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/mhatipoglu/

Sabit Telefon: -

Son Günceleme: 19 Aralık 2019 Saat : 16:35

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, Periodontoloji, 2006-2011

Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, , 2001-2006

Doktora, "Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş deneysel periodontitisli sıçanlarda insülin ve alfa-tokoferol tedavisinin serum sitokin düzeyleri ve dişeti İNOS ve CD95 ekspresyonu üzerinde etkileri", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ PERİODONTOLOJİ PERİODONTOLOJİ Şubat, 2011.

Araştırma Alanları

Periodontoloji

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Periodontoloji

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2014 - 2018

Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ, 2011 - Devam Ediyor

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sindel A., Dereci Ö., Hatipoğlu M., Altay M.A., Öztürk A., Özalp Ö., "The effects of irrigation volume to the heat generation during implant surgery.", MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.1, no.4, pp.506-511, 2017

Güngör Ö., Karayılmaz H., Hatipoğlu M., "Gungor OE, Karayilmaz H, Yalcin H, Hatipoğlu M. Oro-dental characteristics of three siblings with Papillon-Lefevre syndrome. Niger J Clin Pract. ", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.20, pp.256-260, 2017

Hatipoğlu M., "Evaluation of dehiscence and fenestration in adolescents affected by bilateral cleft lip and palate using cone-beam computed tomography. ", AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.152, pp.458-464, 2017

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Avunduk M.C. , "Hatipoglu M, Alptekin NÖ, Avunduk MC. Effects of alpha-tocopherol on gingival expression of inducible nitric oxide synthase in the rats with experimental periodontitis and diabetes. Niger J Clin Pract. ", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.19, pp.480-485, 2016

Hatipoğlu M., "Buyuk SK, Ercan E, Celikoglu M, Sekerci AE, Hatipoglu M. Evaluation of dehiscence and fenestration in adolescent patients affected by unilateral cleft lip and palate: A retrospective cone beam computed tomography study. Angle Orthod. ", ANGLE ORTHODONTIST, vol.86, pp.431-436, 2016

Dereci Ö., Hatipoğlu M., Sindel A., Tozoğlu S., Üstün K., "Dereci Ö, Hatipoğlu M, Sindel A, Tozoğlu S, Üstün K. The efficacy of Er,Cr:YSGG laser supported periodontal therapy on the reduction of periodontal disease related oral malodor: a randomized clinical study. ", HEAD & FACE MEDICINE, vol.12, pp.0-16, 2016

Hatipoğlu M., Barutcigil Ç., Harorli O.T., Uluğ B., "Effect of the lasers used in periodontal therapy on the surfaces of restorative materials", SCANNING, vol.38, pp.227-233, 2016

Hatipoğlu M., Sağlam M., Köseoğlu S., Köksal E., Keles A., Esen H.H., "The Effectiveness of Crataegus orientalis M Bieber. (Hawthorn) Extract Administration in Preventing Alveolar Bone Loss in Rats with Experimental Periodontitis", PLOS ONE, vol.10, 2015

Sağlam M., Köseoğlu S., Hatipoğlu M., Esen H.H., Köksal E., "Effect of sumac extract on serum oxidative status, RANKL/OPG system and alveolar bone loss in experimental periodontitis in rats", JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE, vol.23, pp.33-41, 2015

Hatipoğlu M., Barutcigil C., "Effects of erbium-and chromium-doped yttrium scandium gallium garnet and diode lasers on the surfaces of restorative dental materials: A scanning electron microscope study", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.213-220, 2015

Koseoglu S., Hatipoğlu M., Saglam M., Enhos S., Esen H.H., "Interleukin-33 could play an important role in the pathogenesis of periodontitis", JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH, vol.50, pp.525-534, 2015

Saglam M., Hatipoğlu M., Koseoglu S., Esen H.H., Kelebek S., "Boric acid inhibits alveolar bone loss in rats by affecting RANKL and osteoprotegerin expression", JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH, vol.49, pp.472-479, 2014

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sezen D., Tayfun D., Hatipoğlu M., Üstün K., "Er, Cr;YSGG Laser-Assisted Treatment of Gummy Smile: A Case Report. ", Europerio 9, Amsterdam, HOLLANDA, 20-23 Haziran 2018, pp.89-89

Sindel A., Dereci Ö., Hatipoğlu M., Özalp Ö., Öztürk A., "The Effects of Irrigation Volume to the Heat Generation During Implant Surgery", AÇBİD 11th International Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.54-54

Sindel A., Dereci Ö., Hatipoğlu M., Özalp Ö., Kocabalkan B., Öztürk A., "Evaluation of Temperature Rise Following The Application of Diode and Er, Cr:YSGG Lasers", TAOMS 24th International Scientific Congress , MUĞLA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2017, pp.83-84

Hatipoğlu M., Sindel A., Özalp Ö., "Evaluation of Treatment Outcome and Periodontal Status After Third Molar Surgery with the Use of Autologous Platelet-Rich Fibrin. ", AÇBİD 10th International Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, pp.43-43

Hatipoğlu M., Dereci Ö., Sindel A., Üstün K., "Er.Cr;YSGG Lazer Destekli Periodontal Terapinin Periodontal Hastalıkla İlişkili Ağız Kokusunun Azaltılmasına Olan Etkisi: Randomize Klinik Çalışma", Türk Periodontoloji Derneği 46. Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2016, ss.148-148

Aytekin Z., Hatipoğlu M., Toraman A., Tozoğlu S., Özbudak İ.H., Toru H. , "Peripheral Odontogenic Fibroma: A Case Report", Europerio 8 , Londra, INGILTERE, 3-6 Haziran 2015, pp.86-86

Karayılmaz H., Hatipoğlu M., "Management of generalized gingival fibromatosis in a case with Frank-Ter Haar Syndrome.", CED-IADR, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, pp.558-558

Hatipoğlu M., Daltaban Ö., Fırat M.Z., Felek R., Üstün K., " Cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak kullanılan diyot lazer uygulamasının periodontal parametreler ve halitozis üzerine etkisinin değerlendirilmesi: randomize kontrollü klinik çalışma", Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2015, ss.246-246

Hatipoğlu M., Aytekin Z., Daltaban Ö., Üstün K., "Periodontal tedaviye ek olarak kullanılan Er,Cr:YSGG laser tedavisinin klinik ve biyokimyasal etkileri. ", Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2015, ss.148-148

Özarslan M.M., Felek R., Hatipoğlu M., Türker N., Arslan M., "Antifungal effect of boricacid incorporated into a tissue conditioning material", 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association & 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.180-180

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., "The effect of Er,Cr:YSGG laser on dentin hypersensivity in human subjects following routine crown preparation. ", International Istanbul Laser Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2014, pp.78-79

Hatipoğlu M., Saglam M., Koseoglu S., Esen H.H., Köksal E., "Effect of Rhus coriaria on SOS and ABL in experimental periodontitis. ", IADR/PER, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 10-13 Eylül 2014, pp.277-277

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., Büyükkaplan U.Ş., Arslan M., "Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Zirkonyum Restorasyonlarla Tedavisi. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.73-73

Hatipoğlu M., Kale B., Aytekin Z., Özgöz M., "Severity Of Pain During Supportive Periodontal Treatment Using A Er, Cr: Ysgg Laser Or A Sonic Scaler.", 101st FDI Congress 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2013, pp.256-256

Köseoğlu S., Sağlam M., Hatipoğlu M., Küçük D., Esen H.H., Köksal E., "Deneysel Periodontitis Olus¸Turulan Ratlarda Sistemik Olarak Uygulanan Laurus Nobilis Özütünün Alveolar Kemik Kaybını Önlemesi. ", Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2013, ss.67-67

Kale B., Hatipoğlu M., Aytekin Z., Özgöz M., "Kutis Marmorata Telenjektazika Konjenita: Vaka Raporu. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.74-74

Barutcigil Ç., Hatipoğlu M., "Er,Cr:YSGG ve Diode lazerlerin restoratif materyallerin yüzeylerine etkilerinin incelenmesi: Taramalı elektron mikroskobu çalışması", 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2013, ss.87-88

Sağlam M., Hatipoğlu M., Köseoğlu S., Esen H.H., "Effects Of Boric Acid On Levels Of Rankl/Osteoprotegerin Expression In Experimental Periodontitis. ", Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2012, ss.174-174

Köseoğlu S., Sağlam M., Hatipoğlu M., Erdemir E.O., "Alveolar Nerve Transposition For Treatment Of Paresthesia Caused By Implants Located In Mandibular Canal. ", 7th Conference of the European Federation of Periodontology, viyana, AVUSTURYA, 6-9 Haziran 2012, pp.386-386

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Avunduk M.C. , "The Effects Of Vitamin E And Insulin Therapy On Fas Expression On Gingival Tissues Of Rats With Experimental Periodontitis And Streptozotocin-Induced Diabetes. ", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.67-68

Hatipoğlu M., Sağlam M., Köseoğlu S., Köksal E., Esen H.H., "The Effects Of Crataegus Orientalis Extracts Administration On Alveolar Bone Loss Of Rats With Experimental Periodontitis. ", Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2012, ss.96-96

Köseoğlu S., Hatipoğlu M., Sağlam M., Esen H.H., "Evaluation Of Il-33 Levels In Experimental Periodontitis Model. ", Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2012, ss.214-214

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Haliloğlu S., "The Effect Of Alpha-Tocopherol Application On Serum Ldl Level Of Rats With Experimental Periodontitis And Type I Diabetes.", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition,, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.65-66

Hatipoğlu M., Avunduk M.C. , Alptekin N.Ö., "The Effect Of Vitamin E Therapy On Collagen Fiber Number On Gingival Tissues Of Type I Diabetic Rats With Experimental Periodontitis. ", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition,, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.67-67

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Haliloğlu S., "The Effect Of Antioxidant Application On Serum Crp Level Of Rats With Experimental Periodontitis", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.69-69

Özgöz M., Hatipoğlu M., "Plasminogen Deficiency: A Case Report. ", Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2012, ss.127-127

Hatipoğlu M., "Rehabilitation Of A Patient With Amelogenesis Imperfecta: A Case Report. ", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition,, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.71-71

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Avunduk M.C. , "The Influence Of Vitamin E And Insulin Therapy On Alveolar Bone Loss In Diabetic Sprague Dawley Rats. ", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.70-70

Hatipoğlu M., "Guided Tissue Regeneration In Human Infrabony Defects Using Bone Graft And Bioabsorbable Membrane: A Consecutive Case Series” ", Periodontal Regeneration: Current and Future Aspects Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 9-9 Mayıs 2011, pp.14-14

Hatipoğlu M., Köseoğlu S., "“Endo-Perio Lezyonun Cerrahisiz Periodontal Tedavisi: 2 Yıllık Takip", 40. Bilimsel Periodontoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2010, ss.137-137

Hatipoğlu M., "Oral And Periodontal Manifestations Of A Patient With Hyperimmunglobulinamia-E Syndrome”", IADR General Session and Exhibition,, barselona, ISPANYA, 15-16 Haziran 2010, pp.107-107

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Hatipoğlu M,Hatipoglu M, Alptekin NO, Avunduk MC. , "The effects of vitamin E and insulin therapy on Fas expression on gingival tissues of rats with experimental periodontitis and streptozotocin-induced diabetes. , 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, April 19-22 2012, Antalya, Turkey. , Nisan 2012

Hatipoğlu M, Hatipoglu M, Alptekin NO, Avunduk MC. , "The effect of vitamin E therapy on collagen fiber number on gingival tissues of type I diabetic rats with experimental periodontitis. , 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, April 19-22 2012, Antalya, Turkey., Nisan 2012

Translate »