Diş Hekimliği Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi MÜKERREM HATİPOĞLU

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Periodontoloji

Kadro Ünvanı: Dr.Öğr.Üyesi

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: mhatipoglu@akdeniz.edu.tr

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/mhatipoglu/

Sabit Telefon: -

Son Günceleme: 24 Mart 2018 Saat : 12:29

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, Periodontoloji, 2006-2011

Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, , 2001-2006

Doktora, "Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş deneysel periodontitisli sıçanlarda insülin ve alfa-tokoferol tedavisinin serum sitokin düzeyleri ve dişeti İNOS ve CD95 ekspresyonu üzerinde etkileri", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ PERİODONTOLOJİ PERİODONTOLOJİ Şubat, 2011.

Araştırma Alanları

Periodontoloji

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2014 - 2018

Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ, 2011 - Devam Ediyor

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hatipoğlu M., Barutcigil Ç., Harorli O.T., Uluğ B., "Effect of the lasers used in periodontal therapy on the surfaces of restorative materials", SCANNING, vol.38, pp.227-233, 2016

Sağlam M., Köseoğlu S., Hatipoğlu M., Esen H.H., Köksal E., "Effect of sumac extract on serum oxidative status, RANKL/OPG system and alveolar bone loss in experimental periodontitis in rats", JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE, vol.23, pp.33-41, 2015

Hatipoğlu M., Barutcigil C., "Effects of erbium-and chromium-doped yttrium scandium gallium garnet and diode lasers on the surfaces of restorative dental materials: A scanning electron microscope study", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.213-220, 2015

Hatipoğlu M., Sağlam M., Köseoğlu S., Köksal E., Keles A., Esen H.H., "The Effectiveness of Crataegus orientalis M Bieber. (Hawthorn) Extract Administration in Preventing Alveolar Bone Loss in Rats with Experimental Periodontitis", PLOS ONE, vol.10, 2015

Koseoglu S., Hatipoğlu M., Saglam M., Enhos S., Esen H.H., "Interleukin-33 could play an important role in the pathogenesis of periodontitis", JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH, vol.50, pp.525-534, 2015

Saglam M., Hatipoğlu M., Koseoglu S., Esen H.H., Kelebek S., "Boric acid inhibits alveolar bone loss in rats by affecting RANKL and osteoprotegerin expression", JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH, vol.49, pp.472-479, 2014

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barutcigil K., Hatipoğlu M., Barutcigil Ç., Harorli O.T., Özarslan M.M., "Periodontal Tedavide Kullanılan Diode ve Er,Cr: YSGG Lazerin Çeşitli Protetik Dental Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi", Akdeniz Tıp Dergisi, cilt.2, ss.23-28, 2016

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Haliloğlu S., "Tip I Diyabet Oluşturulmuş Deneysel Periodontitisli Sıçanlarda Alfa-Tokoferol’Un Serum Il-1b, Il-4 Ve Il-6 Düzeyleri Üzerine Etkileri. ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.299 - 306, 2013 (Özet) (Abstract)

Köseoğlu S., Hatipoğlu M., "Dental İmplant Cerrahisinde Görülen Komplikasyonlar", Konya Dişhekimleri Odası Dergisi, cilt.1, ss.54-57, 2010

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aytekin Z., Hatipoğlu M., Toraman A., Tozoğlu S., Özbudak İ.H., Toru H. , "Peripheral Odontogenic Fibroma: A Case Report", Europerio 8 , Londra, INGILTERE, 3-6 Haziran 2015, pp.86-86

Kale B., Hatipoğlu M., Aytekin Z., Özgöz M., "Kutis Marmorata Telenjektazika Konjenita: Vaka Raporu. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.74-74

Barutcigil Ç., Hatipoğlu M., "Er,Cr:YSGG ve Diode lazerlerin restoratif materyallerin yüzeylerine etkilerinin incelenmesi: Taramalı elektron mikroskobu çalışması", 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2013, ss.87-88

Köseoğlu S., Sağlam M., Hatipoğlu M., Küçük D., Esen H.H., Köksal E., "Deneysel Periodontitis Olus¸Turulan Ratlarda Sistemik Olarak Uygulanan Laurus Nobilis Özütünün Alveolar Kemik Kaybını Önlemesi. ", Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2013, ss.67-67

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., Büyükkaplan U.Ş., Arslan M., "Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Zirkonyum Restorasyonlarla Tedavisi. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.73-73

Hatipoğlu M., Kale B., Aytekin Z., Özgöz M., "Severity Of Pain During Supportive Periodontal Treatment Using A Er, Cr: Ysgg Laser Or A Sonic Scaler.", 101st FDI Congress 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2013, pp.256-256

Barutçigil Ç., Hatipoğlu M., "Er,Cr:Ysgg Ve Diode Lazerlerin Restoratif Materyallerin Yüzeylerine Etkilerinin İncelenmesi: Taramalı Elektron Mikroskobu Çalışması. ", 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu., KAYSERİ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2013, ss.87-87

Hatipoğlu M., Avunduk M.C. , Alptekin N.Ö., "The Effect Of Vitamin E Therapy On Collagen Fiber Number On Gingival Tissues Of Type I Diabetic Rats With Experimental Periodontitis. ", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition,, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.67-67

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Haliloğlu S., "The Effect Of Alpha-Tocopherol Application On Serum Ldl Level Of Rats With Experimental Periodontitis And Type I Diabetes.", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition,, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.65-66

Sağlam M., Hatipoğlu M., Köseoğlu S., Esen H.H., "Effects Of Boric Acid On Levels Of Rankl/Osteoprotegerin Expression In Experimental Periodontitis. ", Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2012, ss.174-174

Hatipoğlu M., "Rehabilitation Of A Patient With Amelogenesis Imperfecta: A Case Report. ", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition,, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.71-71

Hatipoğlu M., Sağlam M., Köseoğlu S., Köksal E., Esen H.H., "The Effects Of Crataegus Orientalis Extracts Administration On Alveolar Bone Loss Of Rats With Experimental Periodontitis. ", Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2012, ss.96-96

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Avunduk M.C. , "The Effects Of Vitamin E And Insulin Therapy On Fas Expression On Gingival Tissues Of Rats With Experimental Periodontitis And Streptozotocin-Induced Diabetes. ", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.67-68

Özgöz M., Hatipoğlu M., "Plasminogen Deficiency: A Case Report. ", Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2012, ss.127-127

Köseoğlu S., Hatipoğlu M., Sağlam M., Esen H.H., "Evaluation Of Il-33 Levels In Experimental Periodontitis Model. ", Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2012, ss.214-214

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Avunduk M.C. , "The Influence Of Vitamin E And Insulin Therapy On Alveolar Bone Loss In Diabetic Sprague Dawley Rats. ", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.70-70

Hatipoğlu M., Alptekin N.Ö., Haliloğlu S., "The Effect Of Antioxidant Application On Serum Crp Level Of Rats With Experimental Periodontitis", 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2012, pp.69-69

Köseoğlu S., Sağlam M., Hatipoğlu M., Erdemir E.O., "Alveolar Nerve Transposition For Treatment Of Paresthesia Caused By Implants Located In Mandibular Canal. ", 7th Conference of the European Federation of Periodontology, viyana, AVUSTURYA, 6-9 Haziran 2012, pp.386-386

Hatipoğlu M., "Guided Tissue Regeneration In Human Infrabony Defects Using Bone Graft And Bioabsorbable Membrane: A Consecutive Case Series” ", Periodontal Regeneration: Current and Future Aspects Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 9-9 Mayıs 2011, pp.14-14

Hatipoğlu M., "Oral And Periodontal Manifestations Of A Patient With Hyperimmunglobulinamia-E Syndrome”", IADR General Session and Exhibition,, barselona, ISPANYA, 15-16 Haziran 2010, pp.107-107

Hatipoğlu M., Köseoğlu S., "“Endo-Perio Lezyonun Cerrahisiz Periodontal Tedavisi: 2 Yıllık Takip", 40. Bilimsel Periodontoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2010, ss.137-137

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Hatipoğlu M,Hatipoglu M, Alptekin NO, Avunduk MC. , "The effects of vitamin E and insulin therapy on Fas expression on gingival tissues of rats with experimental periodontitis and streptozotocin-induced diabetes. , 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, April 19-22 2012, Antalya, Turkey. , Nisan 2012

Hatipoğlu M, Hatipoglu M, Alptekin NO, Avunduk MC. , "The effect of vitamin E therapy on collagen fiber number on gingival tissues of type I diabetic rats with experimental periodontitis. , 17th Aegean Region Chambers of Dentist International Scientific Congress and Exhibition, April 19-22 2012, Antalya, Turkey., Nisan 2012

Translate »