Diş Hekimliği Fakültesi

Doç.Dr. ULVİYE ŞEBNEM BÜYÜKKAPLAN

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Protetik Diş Tedavisi

Kadro Ünvanı: Doç.Dr.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: sbuyukkaplan@akdeniz.edu.tr

Web Sayfası:

Sabit Telefon: +90 242 2274400 | Dahili : 2916

Son Günceleme: 06 Ocak 2018 Saat : 18:02

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi A.D., 2002-2007

Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, , 1992-1998

Doktora, "Sistemik florozisli tam dişsiz bireylerde, mandibular kemik yoğunluklarının ve alveolar kretlerin DEXA yötemiyle ve radyolojik olarak incelenmesi. Prof. Dr. M. Üstün Güldağ", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi A.D. Aralık, 2007.

İngilizce, İyi

Araştırma Alanları

Total Parsiyel Protezleri

Kron Köprü

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Protetik Diş Tedavisi

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2011 - 2014

Yrd.Doç.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2008 - 2011

Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 1999 - 2007

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2013-2014

Sabit Protezlerde Diş Kesimi Prensipleri, Doktora, 2013-2014

Protetik Diş Tedavisi, Lisans, 2013-2014

Tam Protezler 1, Doktora, 2013-2014

Danışmanlık, Doktora, 2013-2014

Maddeler Bilgisi, Lisans, 2012-2013

Diş Morfolojisi ve Maniplasyonu, Lisans, 2012-2013

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma, Doktora Jüri Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Haziran, 2015

Tez Savunma, Doktora Tezi Sınavı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs, 2011

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barutcigil K., Barutcigil Ç., Kul E., Özarslan M., Büyükkaplan U.Ş., "Effect of Different Surface Treatments on Bond Strength of Resin Cement to a CAD/CAM Restorative Material.", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.-, 2016

Barutcigil K., Barutcigil Ç., Kul E., Özarslan M., Büyükkaplan U.Ş., "Effect of Different Surface Treatments on Bond Strength of Resin Cement to a CAD/CAM Restorative Material.", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.-, 2016

Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., Barutcigil Ç., Arslan M., Türker N., Barutcigil K., "Effects of different surface finishing procedures on the change in surface roughness and color of a polymer infiltrated ceramic network material", JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, vol.8, pp.16-20, 2016

Büyükkaplan U.Ş., Tonguç M.Ö., Güldağ M.Ü. , Yıldız M., Gümüş B.A., "Comparison Of Mandibular Bone Mineral Densities In Dentate And Edentulous Patients", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.22, pp.23-27, 2013

Tonguç M.Ö., Büyükkaplan U.Ş., Fentoğlu Ö., Gümüş B.A., Bozkurt F.Y., Çerçi S.S., "Comparison Of Bone Mineral Density In The Jaws Of Patients With And Without Chronic Periodontitis", DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, vol.41, pp.509-514, 2012

Büyükkaplan U.Ş., Aksoy A., Kömerik N., Yılmaz H.H., Karayılmaz H., "Absence Of Significant Association Between Temporomandibular Joint (Tmj) Disorders And Dental Fluorosis In Isparta, Turkey", FLUORIDE, vol.45, pp.274-280, 2012

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., "Evaluation Of Mandibular Bone Mineral Density Using The Dual-Energy X-Ray Absorptiometry Technique In Edentulous Subjects Living In An Endemic Fluorosis Region", DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, vol.41, pp.405-410, 2012

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Yıldız M., Gümüş B.A., "Comparison Of Mandibular Bone Mineral Density In Osteoporotic, Osteopenic And Normal Elderly Edentulous Subjects Measured By The Dual-Energy X-Ray Absorptiometry Technique", GERODONTOLOGY, vol.29, pp.0-0, 2012

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Şentut F., Ceylan G., "Relationship Between Pterygomaxillary Notches And Maxillary Anterior Teeth", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.19, pp.231-234, 2010

Kömerik N., Akkaya A., Yıldız M., Büyükkaplan U.Ş., Kuru L., "Oral Health In Patients On Inhaled Corticosteroid Treatment", ORAL DISEASES, vol.11, pp.305-308, 2005

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Tuna S.H., Turna Ç., " "Tam Dişsiz Kadın Ve Erkek Bireylerde Alt Çene Alveolar Residüel Kret Rezorbsiyonlarının Karşılaştırılması",", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.46-51, 2012

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Karahanoğlu A., "Ada Tip Iii Ve Tip Iv Dental Alçı Ile Hazırlanmış Örneklerin Alçı-Su Karışımında Bekletilmesinin Yüzey Pürüzlülüğüne Olan Etkisinin Incelenmesi", SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.29-35, 2012

Güldağ M.Ü. , Şentut T., Şentut F. , Büyükkaplan U.Ş., "Maksiler Keserlerin Gingival Tepe Noktaları Pozisyonlarının Incelenmesi: Bir Pilot Çalışma", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 165-169 Pp., 2011 (21)", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, ss.165-169, 2011

Büyükkaplan U.Ş., Çataltepe M., Kömerik N., Şanlı Koçer G., ""Farklı Dental Implantların Başarı Ve Sağkalım Oranlarının Değerlendirilmesi", ", SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.77-82, 2011

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Tuna S.H., "Estetik Geçici Restorasyonlar ", Journal of Dental Science, cilt.2, ss.8-13, 2011

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Tuna S.H., Yıldız M., Gümüş B.A., "U.Ş.Büyükkaplan, Güldağ Mü, Tuna Sh, Yıldız M, Gümüş Ba, "Alt Çene Kemik Mineral Yoğunluğunun Tam Dişsiz Kadın Ve Erkek Bireylerde Dual Enerji X-Ray Absorbsiometri Yöntemiyle Karşılaştırılması", Turkiye Klinikleri J Dental Sci , 271-276 Pp., 2011 (17)", Journal of Dental Science, cilt.17, ss.271-276, 2011

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Şentut F., Doğudatekgezener M., Uluhan B., "Sdü Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Kliniklerinde Uygulanan Post-Kor Restorasyonların Analizi: Pilot Çalışma", ", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.93-97, 2011

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Şentut F., "Investigation Of Vertical Distance Between Incisive Papilla And Maxillary Central Incisors", European Journal of Dentistry, vol.2, pp.161-166, 2008

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Yetkin Ay Z., Katırcı G., "A Multidisciplinary Approach To Dental Erosion: A Case Report", European Journal of Dentistry, vol.2, pp.110-114, 2008

Büyükkaplan U.Ş., Akkaya A., Yildiz M., "Mineral Status Of Copd Patients Under Long-Term Inhaled Corticosteroid Therapy.", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.17, pp.462-467, 2008

Aksoy Doğan A., Kaptan N., Geçgelen M. , Çataltepe M., Büyükkaplan U.Ş., "Konjenital Lateral Diş Eksikliği Olan Iki Vakanın Tedavi Karşılaştırması: Olgu Sunumu", International Magazine of Orthodontics, cilt.3, ss.24-28, 2008

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü. , " "Üst Bukkal Frenulumlar Arası Mesafe Ile Maksiller Anterior Dişler Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.14-18, 2006

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Şentut F. , "Üst Bukkal Frenulumlar Arası Mesafe Ile Maksiller Anterior Dişler Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi", TDB 10. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.231-

Kömerik N., Akkaya A., Yıldız M. , Başaran L., Büyükkaplan U.Ş., "Mandibular Bone Mineral Density In Patients Treated With Inhaled Corticosteroids", FDI Annual World Dental Congress, AVUSTRALYA, - , pp.37-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Öztürk M., Uluhan B., "Prosthetic Rehabilitation Of Amelogenesis Imperfecta: A Clinical Report", E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.251-

Büyükkaplan U.Ş., "Diş Hekimliğinde Flor", 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.121-

Tonguç M.Ö., Büyükkaplan U.Ş., Kırzıoğlu F.Y., Fentoğlu Ö., Çerçi S.S., Gümüş B.A., ""Kronik Periodontitisin Mandibuler Kemik Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Incelenmesi"", Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.35-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Özarslan M.M., Uluhan B., "Diş Aşınmasında Protetik Yaklaşımlar", ", 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.162-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., ""Tüber Maksillada Ekzostozun Protetik Tedavisi"", Türk Prostodonti İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.44-

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., Büyükkaplan U.Ş., Arslan M., ". Amelogenezis Imperfektalı Bir Hastanın Zirkonyum Restorasyonlarla Tedavisi. ", 19. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslar arası Kongre ve Sergisi., MUĞLA, TÜRKIYE, - , pp.27-

Büyükkaplan U.Ş., "Diş Hekimliğinde Flor", 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.121-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Gümüş B.A. , Turna Ç., Yıldız M., "Relationship Between Mandibular Bone Mineral Density And Alveolar Residual Ridge Resorption In Edentulous Subjects", 34th Conference of European Prosthodontic Association 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo , KOSOVA, - , pp.111-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., ""Mandibula Ve Femur Kemik Mineral Yoğunluklarının Tam Dişsizlik Süresi Ile Ilişkisi"", 10. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.88-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Gümüş B.A., "Associaton Of Residuel Ridge Resorption And Mandibular Bone Mineral Density With Body Mass Index, Age And Period Of Edentulism In Edentulous Subjects", 12. Congress of the BaSS , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.122-

Güldağ M.Ü., Ceylan G., Büyükkaplan U.Ş., Şentut F., "The Relationship Between Hamular Notches And Maxillary Anterior Teeth", ", Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.85-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M. , "Prosthetic Retreatment Of Angle Class Iii Malocclusion Patient:A Clinical Report", E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.256-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Doğudatekgezener M., ""Sublingual Bar: A Case Report", ", 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , MUĞLA, TÜRKIYE, - , pp.147-

Güldağ M.Ü., Şentut F., Büyükkaplan U.Ş., "Konferansı "İnsiziv Papilla Ile Üst Santral Dişlerin Dikey Yöndeki Ilişkilerinin Incelenmesi"", 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi konferansı, MUĞLA, TÜRKIYE, - , pp.125-

Güldağ M.Ü., Eroğlu E., Küçükeşmen H.C., Büyükkaplan U.Ş., Şentut F., Doğudatekgezener M., ""Bir Türk Toplumunda Kennedy Sınıflamasına Göre Dişsizlik Dağılımı"", 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.186-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Yıldız M., Gümüş B.A., ""Relationship Between Mandibular, Spinal And Hip Bone Mineral Densities In Edentulous Individuals", ", 34. Annual Conference of European Prosthodontic Association. 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo , KOSOVA, - , pp.110-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Şentut F., ""Radiographic Study Of The Temporomandibular Joint Of Abraded Dentitions: A Pılot Study", ", Annual Conference of European Prosthodontic Association. 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo , KOSOVA, - , pp.112-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Tuna S.H., Turna Ç., ""Tam Dişsiz Kadın Ve Erkek Bireylerde Alt Çene Alveolar Residüel Kret Rezorbsiyonlarının Karşılaştırılması", Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, - , pp.108-

Büyükkaplan U.Ş., Kürkçüoğlu I., Değirmenci A., ""Uzun Köprü Restorasyonlarının Sökümü Için Farklı Bir Tasarım", ", Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.73-

Güldağ M.Ü., Şentut T.K., Şentut F., Büyükkaplan U.Ş., ""Maksiller Keserlerin Gingival Tepe Noktaları Pozisyonlarının Incelenmesi", 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , MUĞLA, TÜRKIYE, - , pp.128-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Karahanoğlu A., ""Effects Of Slurry Water Immersion On The Surface Roughness Of Type Iii And Type Iv Dental Stones"", 12. Congress of the BaSS , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.219-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., ""Dental Girişimler Için Kemik Mineral Yoğunluğu Belirleme Yöntemleri"", 10. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.87-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Katırcı G., Ay Z.Y., ""Dental Erosion Due To Excess Lemon Consumption:A Clinical Report", ", E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.260-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Tuna S.H., Yıldız M. , Gümüş B.A., ""Tam Dişsiz Kadın Ve Erkek Bireylerin Alt Çene Kemik Mineral Yoğunluğunun Karşılaştırılması", ", Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, - , pp.106-

Barutcigil K., Altay M.A., Büyükkaplan U.Ş., Yoldan E.E., "Premaksilla'da Dentigeröz Kist Eksizyonu Yapılan Hastaya Protetik Tedavi Uygulaması", 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.224-224

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil K., Özevcimen A.N., "Konjenital Dudak-Damak Yarığı Hastasının Protetik Rehabilitasyonu", 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.167-167

Türker N., Büyükkaplan U.Ş., "Uzun Dönem Malokluzyona Sahip Bir Hastada İdeal Bir Okluzyonun İnşası", Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.155-155

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil Ç., Arslan M., Türker N., Barutcigil K., "Farklı Bitirme ve Cila Yöntemlerinin Yeni Bir Hibrit Seramiğin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkileri", Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.108-108

Arslan M., Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Türker N., Özevcimen A.N., Altinsoy İ., "Relationship betweenage and values of PMI and MCV in edentulous patients", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, CEK CUM., 3-5 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.64-64

Büyükkaplan U.Ş., Barutcigil K., Özarslan M.M., Altinsoy İ., "Lateral Kesici Diş Eksikliğinde Konservatif Bir Yaklaşım: Olgu Sumunu", 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.226-226

Barutcigil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., "Effect of different surface treatments on bond strength of resin cement to a CAD/CAM restorative material", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, CEK CUM., 3-5 Ekim 2015, pp.1-1

Barutcigil K., Özarslan M.M., Kul E., Barutcigil Ç., Büyükkaplan U.Ş., "Effect of different surface treatments on bond strength of resin cement to a CAD/CAM restorative material", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prag, CEK CUM., 3-5 Eylül 2015, pp.60-60

Özevcimen A.N., Büyükkaplan U.Ş., , , Arslan M., Altinsoy İ., et al.,"Correlation between age and residual ridge resorption in edentulous Turkish Patients", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, CEK CUM., 3-5 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.64-64

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil Ç., Arslan M., Türker N., Barutcigil K., "Effects of Different Finishing and Polishing Procedures on Color of A Novel Hybrid Ceramic Material.", 47. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research(CED-IADR), ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.98-98

Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., Kirmali Ö., Türker N., Arslan M., "RADIOGRAPHIC EVALUATION OF FPDS IN AKDENIZ UNIVERSITY DEPARTMENT OF PROSTHODONTICS", 38 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.38, no.P226, pp.95-96

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., Büyükkaplan U.Ş., Arslan M., "Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Zirkonyum Restorasyonlarla Tedavisi. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.73-73

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

"Hibrit Seramiklerin Kalınlık ve Translüsentliğinin Rezin Simanların Konversiyon Derecesi ve Mikrosertliğine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Doktora, TDK-2017-2005, Yönetici, Devam Ediyor

"All-on-Four tekniğine göre farklı okluzal şemalarla tasarlanmış tedavi seçeneklerinde implant bileşenlerine ve destek dokulara iletilen kuvvetlerin sonlu elemanlar stres analizi yöntemiyle değerlendirilmesi", BAP Doktora, TDK-2016-1680, Yönetici, Devam Ediyor

"Akrilik Rezin Dişlerin Akrilik Kaide Plağına Bağlanma Dayanımının Farklı Yüzey İşlemlerinden Sonra incelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-941, Araştırmacı, Devam Ediyor

"Farklı Üretim Teknikleri İle Hazırlanmış CoCr Metal Alt Yapıların Dental Porselen İle Bağlanma Dayanımlarının Yaşlandırma İşlemi Sonrası İncelenmesi", BAP Doktora, TDK-2016-1472, Yönetici, Devam Ediyor

"Biometrik Yüz Oranları Kullanılarak Dikey Boyut Ve Diş Seçimi Rehberliği Sağlayan Kamera ile Entegre Bir Yazılım Paketinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114E653, Danışman, 2016

"Hibrit Seramiklerin Yüzey Bitirme İşlemlerinin, Renk Stabilitesi ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0151.002, Yönetici, 2015

"Sistemik florozisli tam dişsiz bireylerde, DEXA yöntemi ile mandibular kemik yoğunluklarının ve alveoler kretlerin incelenmesi", BAP Doktora, 1005-d-05, Araştırmacı, 2007

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 13

Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 46

Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0

Ödüller ve Burslar

Büyükkaplan U,Kürkçüoğlu I. Değirmenci A. , "Uzun Köprü Restorasyonlarının Sökümü için Farklı Bir Tasarım, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, Eylül 2012

Büyükkaplan U,Prof. Dr. M. Üstün Güldağ, "Mandibula ve Femur Kemik Mineral Yoğunluklarının Tam Dişsizlik Süresi ile İlişkisi, TDB İzmir Diş Hekimleri Odası, Aralık 2008

Translate »