Diş Hekimliği Fakültesi

Prof.Dr. ULVİYE ŞEBNEM BÜYÜKKAPLAN

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Protetik Diş Tedavisi

Kadro Ünvanı: Prof.Dr.

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: sbuyukkaplan@akdeniz.edu.tr

Web Sayfası:

Sabit Telefon: +90 242 2274400 | Dahili : 2016
+90 242 2274400 | Dahili : 2904

Son Günceleme: 28 Ocak 2020 Saat : 16:22

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi A.D., 2002-2007

Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, , 1992-1998

Doktora, "Sistemik florozisli tam dişsiz bireylerde, mandibular kemik yoğunluklarının ve alveolar kretlerin DEXA yötemiyle ve radyolojik olarak incelenmesi. Prof. Dr. M. Üstün Güldağ", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi A.D. Aralık, 2007.

İngilizce, İyi

Araştırma Alanları

Total Parsiyel Protezleri

Kron Köprü

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Protetik Diş Tedavisi

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2011 - 2013

Yrd.Doç.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2008 - 2011

Arş.Gör.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2007 - 2008

Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 1999 - 2007

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2013-2014

Sabit Protezlerde Diş Kesimi Prensipleri, Doktora, 2013-2014

Protetik Diş Tedavisi, Lisans, 2013-2014

Tam Protezler 1, Doktora, 2013-2014

Danışmanlık, Doktora, 2013-2014

Maddeler Bilgisi, Lisans, 2012-2013

Diş Morfolojisi ve Maniplasyonu, Lisans, 2012-2013

Yönetilen Tezler

Diş Hekimliğinde Uzmanlık, İ.Altinsoy, "Farklı kanal içi uzunluklara sahip iki farklı post sisteminin kırılma dayanımlarının karşılaştırması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2018.

Doktora, N.Türker, "All-onFour tekniğine göre farklı oklüzal şemalarla tasarlanmış tedavi seçeneklerinde destek dokulara iletilen kuvvetlerin sonlu elemanlar stres analizi yöntemiyle değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.

Doktora, E.Uzel, "Farklı üretim teknikleri ile hazırlanmış CO-Cr metal altyapıların dental porselenle bağlanma dayanımlarının yaşlandırma işlemi sonrası incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.

Doktora, K.Barutcigil, "Hibrit seramiklerin kalınlık ve translüsentliğinin rezin simanların konversiyon derecesi ve mikrosertliğine etkilerinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2018.

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma, Uzmanlık Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mart, 2018

Tez Savunma, Uzmanlık Sınavı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şubat, 2018

Tez Savunma, Doktora Jüri Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Haziran, 2015

Tez Savunma, Doktora Tezi Sınavı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs, 2011

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barutçugil Ç., Bilgili D., Barutcigil K., Dündar A., Büyükkaplan U.Ş., Yilmaz B., "Discoloration and translucency changes of CAD-CAM materials after exposure to beverages.", JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, vol.-, 2019

Türker N., Büyükkaplan U.Ş., Sadowsky S., Özarslan M., "Finite Element Stress Analysis of Applied Forces to Implants and Supporting Tissues Using the "All-on-Four" Concept with Different Occlusal Schemes.", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.-, 2018

Özarslan M.M., Üstün Ö., Büyükkaplan U.Ş., Barutçugil Ç., Türker N., Barutcigil K., "Assessment the Bond Strength of Ceramic Brackets to CAD/CAM Nanoceramic Composite and Interpenetrating Network Composite after Different Surface Treatments.", BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, vol.1871598, pp.1-6, 2018

Özarslan M., Büyükkaplan U.Ş., Barutcigil Ç., Özarslan M., Barutcigil K., Türker N., "Assessing staining resistance of a CAD/CAM interpenetrating network composite material.", HEAD & FACE MEDICINE, vol.14, pp.27-27, 2018

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M., Barutcigil Ç., Arslan M., Barutcigil K., Yoldan E., "Effects of staining liquids and finishing methods on translucency of a hybrid ceramic material having two different translucency levels.", JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTİCS, vol.9, pp.387-393, 2017

Barutcigil K., Barutcigil Ç., Kul E., Özarslan M., Büyükkaplan U.Ş., "Effect of Different Surface Treatments on Bond Strength of Resin Cement to a CAD/CAM Restorative Material.", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.-, 2016

Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., Barutcigil Ç., Arslan M., Türker N., Barutcigil K., "Effects of different surface finishing procedures on the change in surface roughness and color of a polymer infiltrated ceramic network material", JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, vol.8, pp.16-20, 2016

Büyükkaplan U.Ş., Tonguç M.Ö., Güldağ M.Ü. , Yıldız M., Gümüş B.A., "Comparison Of Mandibular Bone Mineral Densities In Dentate And Edentulous Patients", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.22, pp.23-27, 2013

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Yıldız M., Gümüş B.A., "Comparison Of Mandibular Bone Mineral Density In Osteoporotic, Osteopenic And Normal Elderly Edentulous Subjects Measured By The Dual-Energy X-Ray Absorptiometry Technique", GERODONTOLOGY, vol.29, pp.0-0, 2012

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., "Evaluation Of Mandibular Bone Mineral Density Using The Dual-Energy X-Ray Absorptiometry Technique In Edentulous Subjects Living In An Endemic Fluorosis Region", DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, vol.41, pp.405-410, 2012

Büyükkaplan U.Ş., Aksoy A., Kömerik N., Yılmaz H.H., Karayılmaz H., "Absence Of Significant Association Between Temporomandibular Joint (Tmj) Disorders And Dental Fluorosis In Isparta, Turkey", FLUORIDE, vol.45, pp.274-280, 2012

Tonguç M.Ö., Büyükkaplan U.Ş., Fentoğlu Ö., Gümüş B.A., Bozkurt F.Y., Çerçi S.S., "Comparison Of Bone Mineral Density In The Jaws Of Patients With And Without Chronic Periodontitis", DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, vol.41, pp.509-514, 2012

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Şentut F., Ceylan G., "Relationship Between Pterygomaxillary Notches And Maxillary Anterior Teeth", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.19, pp.231-234, 2010

Büyükkaplan U.Ş., Akkaya A., Yildiz M., Bircan A., Aksoy D.A., Ozturk O., "Mineral status of COPD patients under long-term inhaled corticosteroid therapy.", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.17, pp.462-7, 2008

Kömerik N., Akkaya A., Yıldız M., Büyükkaplan U.Ş., Kuru L., "Oral Health In Patients On Inhaled Corticosteroid Treatment", ORAL DISEASES, vol.11, pp.305-308, 2005

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Şentut F. , "Üst Bukkal Frenulumlar Arası Mesafe Ile Maksiller Anterior Dişler Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi", TDB 10. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.231-

Kömerik N., Akkaya A., Yıldız M. , Başaran L., Büyükkaplan U.Ş., "Mandibular Bone Mineral Density In Patients Treated With Inhaled Corticosteroids", FDI Annual World Dental Congress, AVUSTRALYA, - , pp.37-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Öztürk M., Uluhan B., "Prosthetic Rehabilitation Of Amelogenesis Imperfecta: A Clinical Report", E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.251-

Tonguç M.Ö., Büyükkaplan U.Ş., Kırzıoğlu F.Y., Fentoğlu Ö., Çerçi S.S., Gümüş B.A., ""Kronik Periodontitisin Mandibuler Kemik Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Incelenmesi"", Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.35-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Özarslan M.M., Uluhan B., "Diş Aşınmasında Protetik Yaklaşımlar", ", 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.162-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., ""Tüber Maksillada Ekzostozun Protetik Tedavisi"", Türk Prostodonti İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.44-

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., Büyükkaplan U.Ş., Arslan M., ". Amelogenezis Imperfektalı Bir Hastanın Zirkonyum Restorasyonlarla Tedavisi. ", 19. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslar arası Kongre ve Sergisi., MUĞLA, TÜRKIYE, - , pp.27-

Büyükkaplan U.Ş., "Diş Hekimliğinde Flor", 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.121-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Gümüş B.A. , Turna Ç., Yıldız M., "Relationship Between Mandibular Bone Mineral Density And Alveolar Residual Ridge Resorption In Edentulous Subjects", 34th Conference of European Prosthodontic Association 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo , KOSOVA, - , pp.111-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., ""Mandibula Ve Femur Kemik Mineral Yoğunluklarının Tam Dişsizlik Süresi Ile Ilişkisi"", 10. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.88-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Gümüş B.A., "Associaton Of Residuel Ridge Resorption And Mandibular Bone Mineral Density With Body Mass Index, Age And Period Of Edentulism In Edentulous Subjects", 12. Congress of the BaSS , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.122-

Güldağ M.Ü., Ceylan G., Büyükkaplan U.Ş., Şentut F., "The Relationship Between Hamular Notches And Maxillary Anterior Teeth", ", Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.85-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Tuna S.H., Yıldız M. , Gümüş B.A., ""Tam Dişsiz Kadın Ve Erkek Bireylerin Alt Çene Kemik Mineral Yoğunluğunun Karşılaştırılması", ", Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, - , pp.106-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Katırcı G., Ay Z.Y., ""Dental Erosion Due To Excess Lemon Consumption:A Clinical Report", ", E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.260-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., ""Dental Girişimler Için Kemik Mineral Yoğunluğu Belirleme Yöntemleri"", 10. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.87-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M. , "Prosthetic Retreatment Of Angle Class Iii Malocclusion Patient:A Clinical Report", E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.256-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Doğudatekgezener M., ""Sublingual Bar: A Case Report", ", 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , MUĞLA, TÜRKIYE, - , pp.147-

Güldağ M.Ü., Şentut F., Büyükkaplan U.Ş., "Konferansı "İnsiziv Papilla Ile Üst Santral Dişlerin Dikey Yöndeki Ilişkilerinin Incelenmesi"", 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi konferansı, MUĞLA, TÜRKIYE, - , pp.125-

Güldağ M.Ü., Eroğlu E., Küçükeşmen H.C., Büyükkaplan U.Ş., Şentut F., Doğudatekgezener M., ""Bir Türk Toplumunda Kennedy Sınıflamasına Göre Dişsizlik Dağılımı"", 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.186-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Yıldız M., Gümüş B.A., ""Relationship Between Mandibular, Spinal And Hip Bone Mineral Densities In Edentulous Individuals", ", 34. Annual Conference of European Prosthodontic Association. 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo , KOSOVA, - , pp.110-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Şentut F., ""Radiographic Study Of The Temporomandibular Joint Of Abraded Dentitions: A Pılot Study", ", Annual Conference of European Prosthodontic Association. 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo , KOSOVA, - , pp.112-

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü., Tuna S.H., Turna Ç., ""Tam Dişsiz Kadın Ve Erkek Bireylerde Alt Çene Alveolar Residüel Kret Rezorbsiyonlarının Karşılaştırılması", Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, - , pp.108-

Büyükkaplan U.Ş., Kürkçüoğlu I., Değirmenci A., ""Uzun Köprü Restorasyonlarının Sökümü Için Farklı Bir Tasarım", ", Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.73-

Güldağ M.Ü., Şentut T.K., Şentut F., Büyükkaplan U.Ş., ""Maksiller Keserlerin Gingival Tepe Noktaları Pozisyonlarının Incelenmesi", 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , MUĞLA, TÜRKIYE, - , pp.128-

Güldağ M.Ü., Büyükkaplan U.Ş., Karahanoğlu A., ""Effects Of Slurry Water Immersion On The Surface Roughness Of Type Iii And Type Iv Dental Stones"", 12. Congress of the BaSS , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.219-

Büyükkaplan U.Ş., Türker N., Arslan M., "Reliability of Facial Measurements for Determination of OVD: Pilot Study", 23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, MUĞLA, TÜRKIYE, 9-12 Kasım 2017, pp.392-392

Türker N., Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Savran H., "A new skin colour measurement method for investigation of relationship between skin and tooth colour: A pılot study", 21. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, no.20, pp.78-79

Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., Barutcigil Ç., Barutcigil K., "Effects of beverages on color stability of PICN material", Academy of Dental Materials Annual Meeting, 2016, Chicago, ABD, 12-15 Ekim 2016, pp.63-63 (Link)

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil Ç., Arslan M., Türker N., Barutcigil K., "Farklı Bitirme ve Cila Yöntemlerinin Yeni Bir Hibrit Seramiğin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkileri", Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.108-108

Arslan M., Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Türker N., Özevcimen A.N., Altinsoy İ., "Relationship betweenage and values of PMI and MCV in edentulous patients", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, CEK CUM., 3-5 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.64-64

Barutcigil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., "Effect of different surface treatments on bond strength of resin cement to a CAD/CAM restorative material", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, CEK CUM., 3-5 Ekim 2015, pp.1-1

Büyükkaplan U.Ş., Barutcigil K., Özarslan M.M., Altinsoy İ., "Lateral Kesici Diş Eksikliğinde Konservatif Bir Yaklaşım: Olgu Sumunu", 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.226-226

Özevcimen A.N., Büyükkaplan U.Ş., , , Arslan M., Altinsoy İ., et al.,"Correlation between age and residual ridge resorption in edentulous Turkish Patients", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, CEK CUM., 3-5 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.64-64

Barutcigil K., Altay M.A., Büyükkaplan U.Ş., Yoldan E.E., "Premaksilla'da Dentigeröz Kist Eksizyonu Yapılan Hastaya Protetik Tedavi Uygulaması", 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.224-224

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil K., Özevcimen A.N., "Konjenital Dudak-Damak Yarığı Hastasının Protetik Rehabilitasyonu", 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.167-167

Türker N., Büyükkaplan U.Ş., "Uzun Dönem Malokluzyona Sahip Bir Hastada İdeal Bir Okluzyonun İnşası", Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.155-155

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil Ç., Arslan M., Türker N., Barutcigil K., "Effects of Different Finishing and Polishing Procedures on Color of A Novel Hybrid Ceramic Material.", 47. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research(CED-IADR), ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.98-98

Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., Kirmali Ö., Türker N., Arslan M., "RADIOGRAPHIC EVALUATION OF FPDS IN AKDENIZ UNIVERSITY DEPARTMENT OF PROSTHODONTICS", 38 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.38, no.P226, pp.95-96

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., Büyükkaplan U.Ş., Arslan M., "Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Zirkonyum Restorasyonlarla Tedavisi. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.73-73

Kitap ve Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

"Hibrit Seramiklerin Kalınlık ve Translüsentliğinin Rezin Simanların Konversiyon Derecesi ve Mikrosertliğine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Doktora, TDK-2017-2005, Yönetici, 2018

"All-on-Four tekniğine göre farklı okluzal şemalarla tasarlanmış tedavi seçeneklerinde implant bileşenlerine ve destek dokulara iletilen kuvvetlerin sonlu elemanlar stres analizi yöntemiyle değerlendirilmesi", BAP Doktora, TDK-2016-1680, Yönetici, 2018

"Akrilik Rezin Dişlerin Akrilik Kaide Plağına Bağlanma Dayanımının Farklı Yüzey İşlemlerinden Sonra incelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-941, Araştırmacı, 2017

"Farklı Üretim Teknikleri İle Hazırlanmış CoCr Metal Alt Yapıların Dental Porselen İle Bağlanma Dayanımlarının Yaşlandırma İşlemi Sonrası İncelenmesi", BAP Doktora, TDK-2016-1472, Yönetici, 2018

"Biometrik Yüz Oranları Kullanılarak Dikey Boyut Ve Diş Seçimi Rehberliği Sağlayan Kamera ile Entegre Bir Yazılım Paketinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114E653, Danışman, 2016

"Hibrit Seramiklerin Yüzey Bitirme İşlemlerinin, Renk Stabilitesi ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0151.002, Yönetici, 2015

"Sistemik florozisli tam dişsiz bireylerde, DEXA yöntemi ile mandibular kemik yoğunluklarının ve alveoler kretlerin incelenmesi", BAP Doktora, 1005-d-05, Araştırmacı, 2007

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 24

Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 46

Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0

Ödüller ve Burslar

Büyükkaplan U,Kürkçüoğlu I. Değirmenci A. , "Uzun Köprü Restorasyonlarının Sökümü için Farklı Bir Tasarım, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, Eylül 2012

Büyükkaplan U,Prof. Dr. M. Üstün Güldağ, "Mandibula ve Femur Kemik Mineral Yoğunluklarının Tam Dişsizlik Süresi ile İlişkisi, TDB İzmir Diş Hekimleri Odası, Aralık 2008

Translate »