Diş Hekimliği Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi MEHMET MUSTAFA ÖZARSLAN

Akdeniz Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kurum Bilgileri

Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm: Klinik Bilimler

Ana Bilim Dalı: Protetik Diş Tedavisi

Kadro Ünvanı: Dr.Öğr.Üyesi

İletişim Bilgileri

E Posta Adresi: mozarslan@akdeniz.edu.tr | drozarslan@hotmail.com

Web Sayfası: http://aves.akdeniz.edu.tr/mozarslan/

Sabit Telefon: +90 242 3106969 | Dahili : 2905

Son Günceleme: 05 Eylül 2019 Saat : 15:57

Eğitim Bilgileri ve Yabancı Diller

Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, 2004-2010

Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, , 1997-2002

Doktora, "Zirkonyum Kor Yapıların Kısa İmplant Dayanakları Üzerine Simantasyonunda Kullanılan Farklı Yapıştırma Simanlarının Ve Yüzey İşleminin Tutuculuğa Etkisinin İncelenmesi", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Temmuz, 2010.

İş hukuku eğitimi , Akademi İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık, 2014

İş kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk zirvesi , Akademi İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık, 2014

Intra-Lock day advances in dental ımplant technology , Aler Medikal, 2012

Profesyonel diş beyazlatma kursu , Ultradent, 2012

Management of medically compromised patients , AÇBİD, 2008

Botox and injectable soft tissue fillers for facial rejuvenation , AÇBİD, 2008

Intraoral distraction osteogenesizi , AÇBİD, 2008

Current guidelines to conduct research projects with emerging trends and how get it published, AÇBİD, 2008

Araştırma Alanları

Protetik Diş Tedavisi

Oral İmplantoloji

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Protetik Diş Tedavisi

Web of Science Araştırma Alanları

Dentistry, Oral Surgery & Medicine

Akademik Ünvanlar / Görevler

Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş hekimliği Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor

Mesleki ve İdari Deneyimler

Verdiği Dersler

Yönetilen Tezler

Jüri Üyelikleri

SCI,SSCI,AHCI İndexlerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barutcigil K., Barutcigil Ç., Kul E., Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., "Effect of Different Surface Treatments on Bond Strength of Resin Cement to a CAD/CAM Restorative Material", Journal of Prosthodontics-Implant Esthetic and Reconstructive Dentistry, vol.28, pp.71-78, 2019 (Link)

Altay M.A., Tozoğlu S., Yildirimyan N., Özarslan M.M., "Is History of Periodontitis a Risk Factor for Peri-implant Disease? A Pilot Study", INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, vol.33, pp.152-160, 2018

Altay M.A., Sindel A., Yildirimyan N., Özarslan M.M., "Novel Technique for Reconstruction of the Severely Resorbed Posterior Maxillae: Tuberosity-Flip Approach", IMPLANT DENTISTRY, vol.27, pp.146-149, 2018

Barutçugil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Dündar A., Yilmaz B., "Color of bulk-fill composite resin restorative materials", JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.30, pp.E3-E8, 2018

Türker N., Büyükkaplan U.Ş., Sadowsky S.J., Özarslan M.M., "Finite Element Stress Analysis of Applied Forces to Implants and Supporting Tissues Using the “All-on-Four” Concept with Different Occlusal Schemes", JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.28, pp.185-194, 2018 (Link)

Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., Barutçugil Ç., Ozarslan M., Barutcigil K., Türker N., "Assessing staining resistance of a CAD/CAM interpenetrating network composite material", HEAD & FACE MEDICINE, vol.14, 2018

Özarslan M.M., Üstün Ö., Büyükkaplan U.Ş., Barutçugil Ç., Türker N., Barutcigil K., "Assessment the Bond Strength of Ceramic Brackets to CAD/CAM Nanoceramic Composite and Interpenetrating Network Composite after Different Surface Treatments", BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2018

Sindel A., Özarslan M.M., Özalp Ö., "Intrasinusal locking technique: a novel use of the ring block technique at sinus perforations for simultaneous implant placement", INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.47, pp.499-504, 2018

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil Ç., Arslan M., Barutcigil K., Yoldan E.E., "Effects of staining liquids and finishing methods on translucency of a hybrid ceramic material having two different translucency levels", JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTİCS, vol.9, pp.387-393, 2017

Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., Barutçugil Ç., Arslan M., Türker N., Barutcigil K., "Effects of different surface finishing procedures on the change in surface roughness and color of a polymer infiltrated ceramic network material", JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, vol.8, pp.16-20, 2016

Kirmali Ö., Kapdan A., Harorli O.T., Barutcugil C., Özarslan M.M., "Efficacy Of Ceramic Repair Material On The Bond Strength Of Composite Resin To Zirconia Ceramic", ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, vol.73, pp.28-32, 2015

Kirmali Ö., Barutcigil Ç., Özarslan M.M., Barutcigil K., Harorli O.T., "Repair bond strength of composite resin to sandblasted and laser irradiated Y-TZP ceramic surfaces", SCANNING, vol.37, pp.186-192, 2015

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özarslan M.M., Türker N., "Effect of Surface Treatments on The Bond Strength of Resin Teeth to Acrylic Base Resin ", Türk Dişhekimleri Birliği. 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2018, pp.123-123

Türker N., Özarslan M.M., "Evaluation of Three Different Restorative Materials by Finite Element Analysis", 22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.68-69

Karaca B., Özarslan M.M., Şimşek Kaya G., Altay M.A., Özalp Ö., Sindel A., "An Alternative Surgical Approach to Providing Dental and Facial Aesthetics in Partial Posterior Tooth Loss: A Case Report", EDAD 22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, ,

Kader D., Kocabalkan B., Özarslan M.M., Sindel A., Altay M.A., "ıMPLANT PLACEMENT AFTER LARGE RADICULAR CYST TREATMENT: CASE REPORT", ACBID 2017 11th International Congress, ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, pp.122-122

Büyükkaplan U.Ş., Türker N., Barutcigil K., Özarslan M.M., Barutcigil Ç., "Shear Bond Strength of a CAD/CAM Nano Ceramic Composite Material to a New Generation Self-adhesive Resin Cement", 23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2017, pp.236-237

Büyükkaplan U.Ş., Türker N., Barutcigil K., Özarslan M.M., Barutcigil Ç., "Evaluation of Bond Strength between Ceramic Brackets and Nano Ceramic Composite", 23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 9-12 Kasım 2017, pp.344-345

Barutcigil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Dündar A., "Color stability of novel bulk-fill composites.", Academy of Dental Materials Annual Meeting, 2016, Chicago, ABD, 12-15 Ekim 2016, vol.32, no.supplement 1, pp.29-30 (Link)

Kalay S., Büyükçavuş M.H., Şimşek Kaya G., Özarslan M.M., Güngör A.Y., "Tek Taraflı Konjenital Maksiller Lateral Keser Eksikliğinin Multidisipliner Tedavisi: Vaka Raporu", 5. Uluslararası TPİD Palandöken Kış Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 18-20 Mart 2016, pp.0-0

Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., Barutcigil Ç., Barutcigil K., "Effects of beverages on color stability of PICN material", Academy of Dental Materials Annual Meeting, 2016, Chicago, ABD, 12-15 Ekim 2016, vol.32, no.supplement 1, pp.63-63 (Link)

Türker N., Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Savran H., "A new skin colour measurement method for investigation of relationship between skin and tooth colour: A pılot study", 21. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, no.20, pp.78-79

Arslan M., Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Türker N., Özevcimen A.N., Altinsoy İ., "Relationship betweenage and values of PMI and MCV in edentulous patients", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, CEK CUM., 3-5 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.64-64

Barutcigil Ç., Barutcigil K., Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., "Effect of different surface treatments on bond strength of resin cement to a CAD/CAM restorative material", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, CEK CUM., 3-5 Ekim 2015, pp.1-1

Özarslan M.M., İlhan H.D., Barutcigil K., Arslan M., "Tek Taraflı Oküler Defektin Protetik Rehabilitasyonu Vaka Raporu", 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.229-229

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil K., Özevcimen A.N., "Konjenital Dudak-Damak Yarığı Hastasının Protetik Rehabilitasyonu", 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.167-167

Büyükkaplan U.Ş., Barutcigil K., Özarslan M.M., Altinsoy İ., "Lateral Kesici Diş Eksikliğinde Konservatif Bir Yaklaşım: Olgu Sumunu", 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.226-226

Özevcimen A.N., Büyükkaplan U.Ş., , , Arslan M., Altinsoy İ., et al.,"Correlation between age and residual ridge resorption in edentulous Turkish Patients", 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, CEK CUM., 3-5 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.64-64

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil Ç., Arslan M., Türker N., Barutcigil K., "Farklı Bitirme ve Cila Yöntemlerinin Yeni Bir Hibrit Seramiğin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkileri", Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.108-108

Büyükkaplan U.Ş., Özarslan M.M., Barutcigil Ç., Arslan M., Türker N., Barutcigil K., "Effects of Different Finishing and Polishing Procedures on Color of A Novel Hybrid Ceramic Material.", 47. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research(CED-IADR), ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.98-98

Özarslan M.M., Felek R., Hatipoğlu M., Arslan M., Türker N., "Antifungal Effect Of Boricacid İncorporated İnto A Tissue Conditioning Material", European Prosthodontic Association, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.38, no.P119, pp.180-180

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., "The effect of Er,Cr:YSGG laser on dentin hypersensivity in human subjects following routine crown preparation. ", International Istanbul Laser Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2014, pp.78-79

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., "The Effect Of Er,Cr:Ysgg Laser On Dentin Hypersensivity In Human Subjects Following Routie Crown Preparation.", International Istanbul Laser Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2014, pp.1-1

Arslan M., Özarslan M.M., Barutcigil K., "Diş Destekli Alt Çene Overdenture: Bir Klinik Rapor", 21. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2014, pp.84-84

Özarslan M.M., Felek R., Hatipoğlu M., Türker N., Arslan M., "Antifungal effect of boricacid incorporated into a tissue conditioning material", 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association & 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.180-180

Özarslan M.M., Arslan M., Türker N., "A Survey On Cementation Techniques In Dental Implantology", 38 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.38, no.P70, pp.153-153

Özarslan M.M., Barutcigil K., "Dudak Damak Yarığının Overdenture Ile Protetik Rahabilitasyonu", 21. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2014, pp.83-83

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., Sindel A., "Türkiye Akdeniz Bölgesinde Torus Mandibularis Görülme Sıklığı. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2014, pp.90-90

Özarslan M.M., Büyükkaplan U.Ş., Kirmali Ö., Türker N., Arslan M., "Radiographic Evaluation Of Fpds In Akdeniz University Department Of Prosthodontics", 38 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.38, no.P226, pp.95-96

Özarslan M.M., Hatipoğlu M., Büyükkaplan U.Ş., Arslan M., "Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Zirkonyum Restorasyonlarla Tedavisi. ", Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.73-73

Özarslan M.M., Güldağ M.Ü., "Kısa titanyum implant dayanakları üzerine uygulanan yüzey işleminin zirkonyum kuronların tutuculuğuna olan etkisi.", 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, ,

Özarslan M.M., Güldağ M.Ü. , "Kısa Titanyum Implant Dayanakları Üzerine Uygulanan Yüzey Işleminin Zirkonyum Kuronların Tutuculuğuna Olan Etkisi. ", 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, , ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012, pp.382-382

Özarslan M.M., Uluhan Seyhan B., Güldağ M.Ü. , "Akrilik Rezin Protezlerin Kırılma Nedenlerinin Analizi. ", 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, , ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012, pp.385-385

Güldağ M.Ü. , Şentut F., Özarslan M.M., "Periodontal Doku Kayıplı Hastanın Gingival Protezle Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu. ", 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2006, pp.156-157

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M., Uluhan B., Özarslan M.M., "Diş Aşınmasında Protetik Yaklaşımlar", 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2006, pp.162-162

Büyükkaplan U.Ş., Güldağ M.Ü. , Özarslan M.M., "Angle Sınıf Iii Malokluzyonlu Hastanın Protetik Açıdan Yeniden Tedavisi: Olgu Raporu", Ege Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2005, pp.256-256

Kitap ve Kitap Bölümleri

Sindel A., Özarslan M.M., Özalp Ö., "Management of the Complications of Maxillary Sinus Augmentation", in: Challenging Issues on Paranasal Sinuses, Wang T.C., Eds., IntechOpen Limited, Londra, pp.2-2, 2019 (Link)

Desteklenen Projeler

"Ak rilik R ezin D işlerin Ak rilik Ka id e Pla ğ ın a B a ğ la n ma D a ya n ımın ın F a rk lı Yü zey İşlemlerin d en So n ra in celen mesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-941, Yönetici, Devam Ediyor

"Biometrik Yüz Oranları Kullanılarak Dikey Boyut Ve Diş Seçimi Rehberliği Sağlayan Kamera Ile Entegre Bir Yazılım Paketinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114E653, Araştırmacı, 2016

"Farklı yüzey işlemlerinin kompozit rezinlerin zirkonya seramiğine bağlanmaya etkisinin incelenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, 2014010151001, Araştırmacı, 2015

"Hibrit seramiklerin yüzey bitirme işlemlerinin, renk ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0151.002, Araştırmacı, 2014

Bilimsel Dergilerde Görevler

Bilimsel Dernek Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozum ve Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Hakemlikler

Bilimsel Danışmanlıklar

Etkinlik Organizasyonu

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Google Akademik Linkleri ve H İndeksi

Atıflar

Ödüller ve Burslar

Translate »