Akdeniz Üniversitesi
 Prof. Dr. Sinan TOZOĞLU
sinan hocam


Akdeniz Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
07058 Kampüs / Antalya

Tel:  0 242 227 44 00 / 2917
Fax: 0 242 227 69 67

E-posta: tozoglu@akdeniz.edu.tr

        Özgeçmiş    Yayınlar    Dersler 


ok1 Eğitim Bilgileri
yatay

  Lisans/Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (1998)

  Doktora: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (2004)

  Doktora Tezi: Odontojenik apselerden izole edilen aerobik ve anaerobik bakterilerin bakteriyel yağ asit profilleri’ne göre

  tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıkları (2004)

  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Kaya

ok1 Görevler

yatay

  Arş. Gör.: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (1998-2004)

  Dr. Arş. Gör.: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (2004-2004)

  Yrd. Doç. Dr.: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (2004-2006)

  Araştırmacı-Kursiyer: University of Florida, College of Dentistry, Oral and MaxillofacialSurgery, USA (supervisor: Prof.M.F.Dolwick)

  Oral and MaxillofacialSurgery, Bapthist Hospital, Miami, USA (supervisor: Prof. Joseph P. McCain)

  Pain Center, University of Florida, USA (supervisor: Prof. Henry Gremillion)

  Yrd. Doç. Dr.: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (2007-2010)

  Doç. Dr.: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (2010-2011)

  Doç. Dr.: Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (2011-)

ok1 İdari Görevler
yatay

  AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2011-)

  AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-)

  AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-)

  AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı (2011-)

  AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Dağıtım İnceleme ve Değerlendirme Alt Kurulu Başkanlığı (2011-)

  AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Stratejik Plan ve Kalite Kontrol Alt Kurulu Başkanlığı (2011-)

  AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Satınalma Alt Kurulu Başkanlığı (2011-)

  AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Bina Takip Alt Kurulu Üyeliği (2011-)

  AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Yurtdışı İlişkiler Alt Kurulu Başkanlığı (2011-)

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Erasmus Koordinatörü (2009-2011)

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Farabi Program Koordinatörü (2009-2011)

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu üyeliği (2010-2011)

ok1 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
yatay

  Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği

  Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği

ok1 Çalışma Alanları
yatay
 

  Çene Eklemi (TME) Rahatsızlıkları

  Ortognatik cerrahi

  İmplantoloji (Dental implant ve ilgili tedaviler)

  Çenelerdeki kistler ve tümörler

  Gömülü dişler

  Lazer

ok1 Görev Aldığı Projeler
yatay

 • Ağız, çene ve yüz bölgesinde görülen odontojenik enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların rutin tanı yöntemleri ve ileri tanı yöntemlerinden biri olan MİS ile yağ asitleri üzerinden tanımlanması ve antibiyotijklere olan duyarlılıkları. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2003/160, Proje Yardımcısı, 2004.
 • Mandibula osteotomileri ve fraktürlerinin tedavilerinde farklı fiksasyon tekniklerinin biyomekanik karakteristiğinin in vitro karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2008/211, Proje Yardımcısı, 2008.
 • Temporomandibular eklem düzensizliklerinde risk faktörleri ve temporomandibular eklemin açık ve artroskobik cerrahi tedavilerinin karşılaştırılması. TÜBİTAK Projesi, Proje Yöneticisi, 2007.
 • Dişhekimliği fakültesinde etkin sterilizasyon yöntemi olarak merkezi sterilizasyon. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2010/139, Proje Yardımcısı, 2010.
ok1 Hakemlik Yaptığı Bilimsel Dergiler ve Yayınlar
yatay

 • Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri.
 • Dental Traumatology
 • Indian Journal of Dental Research
 • Journal of Orofacial Pain
 • European Journal of Dentistry
 • Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri
 • Dicle Tıp Dergisi
 • Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

 • Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (2012-)

 • European Journal of General Dentistry (2012-)

 • SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2012-)

ok1 Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri
yatay

 • Mandibula osteotomileri ve fraktürlerinin tedavilerinde farklı fiksasyon tekniklerinin biyomekanik karakteristiğinin in vitro karşılaştırılması, Dt. İsmail Akkaş, 2011.

Sayfa Özeti: Prof Dr Sinan TOZOĞLU

Anahtar Kelimeler: