Diş Hekimliği Fakültesi


DUS Atamalarında İstenen Belgeler

NAKLEN  (Halen Kamu Kurumlarında Çalışmakta Olanlar) , AÇIKTAN (İlk Kez) ve YENİDEN ATAMALARDA:

 1. Dilekçe *
 2. Özgeçmiş
 3. Mezuniyet Belgesi ( noter onaylı) (Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği),
 4.  DUS yerleştirme sonuç  belgesi internet çıktısı
 5. Diploma ve Sağlık Bakanlığı tescil numaralarını gösteren http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/default.aspx adresinden TC Kimlik numarası ile ulaşılacak internet çıktısı (Bu veri tabanına kaydı olmayan, diploma veya tescil numaralarından herhangi birisi eksik bulunan adayların bulundukları İl Sağlık Müdürlükleri veya doğrudan Sağlık Bakanlığı ile irtibat kurarak bilgilerini kaydettirmeleri ve bu sayfaya ait çıktıyı kayıt esnasında vermeleri zorunludur)  (Yabancı uyruklulardan istenmemektedir)
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Önlü-arkalı) (Yabancı uyruklulardan Türkçe açıklamalı ve onaylı)
 7. İkametgah ilmühaberi
 8. Askerlik tecil / müsaade / terhis belgesi (Yabancı uyruklulardan istenmemektedir)
 9. Mal bildirimi (1 nüsha)   Yabancı uyruklulardan istenmemektedir)
 10. 12 adet vesikalık fotoğraf
 11. Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak  sağlık kurulu raporu,
 12. Adli sicil kaydı
 13. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve adli sicil kaydı  ile birlikte)(2 nüsha olacak)

YABANCI UYRUKLU KONTENJANINDAN (KADROSUZ) EĞİTİM ALMAYA HAK KAZANANLARDAN,

YUKARIDA BELİRTİLENLERE EK İSTENEN BELGELER:

 1.  Uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri,
 2.  Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.),
 3. Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge (Noter Tasdikli)
 4. Pasaport fotokopisi (Önlü-arkalı) (Türkçe açıklamalı ve onaylı)

Yabancı uyruklu adayların eğitime başlatılmaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.

EK BELGE : Orta öğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık eğitimi

NOT : * İkametgah, adli sicil ve sağlık belgeleri son bir ay içinde alınmış olmalıdır. Daha eski tarihli

belgeler kabul edilmeyecektir.

*   Dilekçe örnekleri

1) TC Vatandaşı için örnek dilekçe

2) YABANCI Uyruklular için örnek dilekçe

EKSİK EVRAKLA BAŞVURULAR  İŞLEME ALINMAYACAKTIR

ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma başvurur.Şahsen başvurmak suretiyle kayıtlarını yaptırmaları zorunludur, posta yolu ile gönderilen evraklar işleme alınmamaktadır.

Yukarıdaki belgeler ve bilgiler Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar için belirtilmiş, bu adaylar müracaatlarını Fakültemize  yapacak olup, SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA Fakültemiz programlara seçilen adaylar Sağlık Bakanlığınca istenen ve ilan edilen belgelerle birlikte atanma müracaatlarını SAĞLIK BAKANLIĞINA yapacaklardır.

0
Translate »