Diş Hekimliği Fakültesi


Hasta Bilgilendirme

MODERN TEDAVİ HİZMETLERİ

Fakültemizde 8 (Sekiz) farklı Anabilim Dalında Hasta Muayene ve Tedavi İşlemleri için klinik hizmetleri verilmekte, tüm resmi ve ücretli hastaların muayene ve tedavileri yapılmaktadır. Fakültemizin diş hekimliği alanında verdiği her türlü tedavi hizmeti, alanında deneyimli akademik kadro ve modern ekipmanlar ile verilmekte, tedavilerdeki başarı oranı en üst noktaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.
 
Fakültemiz bünyesinde yapılan tedavi hizmetlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

    1.  Estetik dolgu
    2.  Diş beyazlatma
    3.  Çocuklar için diş tedavileri
    4.  Diş ve dişeti operasyonları
    5.  Her türlü ağız içi cerrahi tedaviler
    6.  Gömülü 20 yaş dişi çekimleri
    7.  Apse drenajı, kist ve tümör operasyonları
    8.  Çene kırıkları
    9.  Tek diş ve köprü tedavileri
  10.  Alt-Üst hareketli protez işlemleri
  11.  İmplant uygulamaları
  12.  Lazer kullanılarak yapılan diş tedavileri
…….daha pek çok tedavi hizmeti….

Not: Daha detaylı bilgileri Fakültemizi ziyaret ederek ilgili hekimlerden alabilirsiniz.

İLK BAŞVURU VE TEDAVİ HİZMETLERİ

Hastanemize tetkik ve tedavi amacıyla gelen hastalardan aşağıda belirtilen evraklar istenir.

HASTA KABUL BİRİMLERİNDE VE VEZNELERDE KANUNEN İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ

SGK mensupları: TC Kimlik Numarası ve Nüfus Cüzdanı
Yeşil kart: Nüfus cüzdanları ve ADSM den sevk kağıdı
Er- Erbaş ve Aileleri: Sevk evrakı
Mahkumlar: Cezaevi sevk evrakı
Adli vakalar: Savcılık ve emniyet evrakları
Yabancı Uyruklu ve Mülteciler: UNHCR isimli kimlik belgesi Yabancı uyruklulardan, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan belge veya pasaport
Özel sigorta / SGK güvencesi olmayanlar: Fakültemiz veznesine yapacakları ödemeye istinaden verilecek ücret makbuzu

Yukarıda belirtilen evraklarla hasta kabul birimine müracaat eden hastaları görevliler tarafından evrakları kontrol edilir.

Belgeleri tam olan hastalara ücreti karşılığında manyetik kart çıkartılır.

Daha sonra sıra numarası verilerek Ağız Diş Çene Radyolojisi ana bilim dalı Kliniğine yönlendirilir. İlgili hekim tarafından muayenesi tamamlanan hastanın muayene bilgilere bilgisayara kaydedilmesinin ardından gerekli kliniklere başvurarak tedavilerinin devam edebilirler.

SEVK İŞLEMLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumundan Sağlık Yardımı Alanlar

  1. Fakültemize ilk ve sonraki başvurularda hastalar yanlarında fotoraflı resmi kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar.
  2. Çalışanların kendileri başvurularında yanlarında vizite kağıtı bulundurmak zorundadır.
  3. İl içinden müracaat eden hastalar; kurum doktoru ya da en yakın resmi sağlık kuruluşundan “Diş hekimliğine Sevk” veya doğrudan başvurabilirler.

Yeşil Kartlı Hastalar

  1. İl içinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden sevk alabilirler.
  2. İl dışında varsa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden, yoksa Devlet Hastanesinden alacakları sevklerle başvurabilirler.
  3. Yeşil kartlı hastalar ancak sevk edildikleri tanıya uygun tedavilerini yaptırabilirler.
  4. Sevk belgelerinde yeşilkart sicil numarasının ve Dr. kaşesinin bulunması gerekmektedir.
  5. Sevk belgenizin öntanı alanı boş olmamalıdır.
  6. Sevk belgeleri il içinden gelen hastalar için 3 iş günü, il dışından gelen hastalar içinse 5 iş günüdür.
  7. Fakültemize tedavi olmak için geldiğinizde hasta kartınızı yanınızda getirmeyi unutmayınız.


Son Güncelleme : 26 Mayıs Perşembe 2016
217
Translate »