Akdeniz Üniversitesi
Kürşat ER Prof. Dr. Kürşat ER
Akdeniz Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti Anabilim Dalı
07058 Kampüs / Antalya

Tel: 0-242- 310 69 82 ; 0-242-227 44 00 / 2918
Fax: 0-242-227 69 67

E-posta: kursater@akdeniz.edu.tr
ozgecmisyayinlardersler


ok1 Eğitim Bilgileri
yatay

Lisans/Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (1999)

Doktora: Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (2004)

Doktora Tezi: Rotasyonel hareketli preparasyon sistemlerinin debris ve smear tabakası yönünden değerlendirilmesi.

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kerem Engin Akpınar

ok1 Görevler

yatay

Arş. Gör.: Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı (2000-2004)

Dr. Arş. Gör.: Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı (2004-2006)

Yrd. Doç. Dr.: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı (2006-2009)

Yedek Subay: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı (2006-2007)

Doç. Dr.: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı (2009-2011)

Doç. Dr.: Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı (2011-)

ok1 İdari Görevler
yatay

AÜ Kalite Koordinatörü (2014-)

AÜ İletişim Koordinasyon Kurulu Üyesi (2012-)

AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlar Grubu Üyesi (2012-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2011-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölüm Kurulu Üyeliği (2011-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Başkanı (2011-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim Komisyonu Başkanlığı (2011-)

Akdeniz Üniversitesi DHF Döner Sermaye Dağıtım İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2011-)

Akdeniz Üniversitesi DHF Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Alt Kurulu Başkanlığı (2013-)

Akdeniz Üniversitesi DHF Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Üyeliği (2013-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Kontrol Komisyonu Üyeliği (2013-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stratejik Plan Komisyonu Üyeliği (2011-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilgi İşlem Komisyonu Başkanlığı (2011-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Bina Takip Komisyonu Başkanlığı (2011-)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Çalışma Komisyonu Başkanlığı (2011-2013)

Trabzon Diş Hekimleri Odası Bilimsel Komisyon Üyeliği (2009-2011)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Başkanı (2010-2011)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu Başkanlığı (2009-2011)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi ERASMUS Koordinatörü (2009-2011)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Farabi Değişim Programı Koordinatörü (2009-2011)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi ACTS Koordinatörü (2009-2011)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu Üyeliği (2006-2011)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Web Tasarım Komisyonu Başkanlığı (2006-2011)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma Komisyonu Üyeliği (2008-2010)

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu Başkanlığı (2010-2011)

ok1 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
yatay

 • European Endodontic Society
 • Türk Endodonti Derneği
 • Türk Diş Hekimleri Birliği
 • Balkan Stomatological Society
 • International Association of Dental Research (IADR)
ok1 Çalışma Alanları
yatay

 • Kök kanal preparasyon yöntemleri
 • Dental travmatoloji
 • Endodontide laser uygulamaları
 • Endodontik mikrobiyoloji
 • Rejeneratif endodontik tedaviler
 • Ağrı
 • Biyomateryaller
ok1 Görev Aldığı Projeler
yatay

 • Kanal patları tarafından oluşturulan doku reaksiyonlarının incelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Diş 09, Proje Uygulayıcısı, 2001.
 • Rotasyonel hareketli preparasyon sistemlerinin debris ve smear tabakasını kaldırma etkinliklerinin histolojik ve scanning elektron mikroskobunda karşılaştırmalı incelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Diş 15, Proje Uygulayıcısı, 2002.
 • Poliantibiyotik pat içeren cam iyonomer simanın ART tedavilerdeki etkinliğinin incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi   Araştırma Fonu Projesi, 2006.127.001.4, Proje Uygulayıcısı, 2006.
 • Farklı geometrik özelliklere sahip döner NiTi aletlerin çeşitli parametrelere göre in vitro ortamda karşılaştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi BAP-1 2006.127.001.2, Proje Uygulayıcısı, 2006.
 • Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan bireylerin üst çene birinci büyük azı dişlerinde ikinci meziobukkal kanal bulunma sıklığının dental operasyon mikroskobuyla tespit edilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, BAP-1 2008.127.001.1, Proje Uygulayıcısı, 2008.
 • Hücrelerarası kalsiyum sinyalizasyonuna değişik lokal anestezik maddelerin (artikain, lidokain, mepivakain ve bupivakain) etkilerinin rat trigeminal gangliyon hücre kültüründe incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, BAP-2 2009.127.003.1, Proje Yürütücüsü, 2009.
 • Fotokatalitik özellikli ince film kaplanmış kök kanal aletlerinin kesme etkinliğinin, metalürjik özelliklerinin ve antimikrobiyal etkinliğinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi BAP-1 2010.127.003.1, Proje Yürütücüsü, 2010.
ok1 Hakemlik Yaptığı Bilimsel Dergiler ve Yayınlar
yatay

 • Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi (2009-)
 • Journal of Contemporary Dental Journal (2008-2009).
 • Journal of Contemporary Dental Journal (Section Editor) (2011-).
 • Indian Journal of Dental Research (2008-)
 • Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi (2010-)
 • Photomedicine and Laser Surgery (2010-)
 • International Journal of Oral Sciences (2011-)
 • European Journal of Dentistry (2009-2011)
 • European Journal of Dentistry (Section Editor) (2011-)
 • Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (2012-)
 • European Journal of General Dentistry (2012-)
 • SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2012-)
ok1 Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri
yatay

 • Sabri CORA. Gümüş iyon yüzey kaplaması ile kaplanmış döner kök kanal eğelerinin antimikrobiyal ve kesme etkinliklerinin incelenmesi. Trabzon, 2013.
 • Buket TUĞ KILKIŞ. Değişik içerikli kök kanal patlarının rat siyatik siniri üzerine nörotoksik etkilerinin karşılaştırılması. Trabzon, 2013.

Sayfa Özeti: Kürşat ER

Sayfa Açıklaması: Prof. Dr. Kürşat ER, Kürşat ER, Kürşat Er, Kursat Er

Anahtar Kelimeler: