Diş Hekimliği Fakültesi


Mikrobiyoloji-İmmünoloji Dersi Sınav Tarihi Değişikliği Hakkında

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Rasih FELEK’in 29 Kasım-01 Aralık 2017 tarihinde Madrid-İspanya’da yapılacak olan ”4. World Congress and Expo on applied Microbiology” de sözel bildiri sunacağından dolayı Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi‘nin 20. maddesi 6. bendine istinaden, daha önce belirlenen sınav takvimine göre 30.11.2017 tarihinde yapılacak olan DİŞ211 Mikrobiyoloji-İmmünoloji dersi ara sınavının 07.12.2017 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

0
Translate »