Diş Hekimliği Fakültesi


ÖĞRENCİLERİN DERS DEVAM ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ DUYURU!

 

Tüm öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin dikkatine, aşağıda yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümler gereğince öğrencilerin ders devam durumları hakkında uygulanması gereken kurallar belirtilmiştir. Gereken özenin gösterilmesini rica ederim.

 

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’ne göre;

 

Madde 8 (1) b:

Öğrenci, pratik uygulaması olan mesleki zorunlu derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi, geçer başarı notunu alamayarak kalması durumunda ilgili dersi/dersleri açıldığı ilk dönem devam koşulunu da sağlayarak tekrar eder.

Madde 16 (2):

Öğrenciler, teorik derslerin en az %70’ine, klinik eğitim ve klinik öncesi uygulama derslerinin en az %80’nine devam etmek zorundadır. Aksi halde o dersten başarısız sayılır.

 

Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre;

 

Madde 36 (3):

Ders ve/veya uygulamada devam şartlarını yerine getirmiş olan ancak başarısızlık nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin bu dersler için belirlenen yıl/yarıyıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.

 

SONUÇ: Tekrara kalan öğrencilerin, pratik iş yükü olan derslerde devam zorunluluğu vardır, diğer dersler için ölçme araçları etkinliklerini (sınavlar vs) yerine getirmesi yeterlidir.

0
Translate »