Atatürk Resmi
Diş Hekimliği Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
MENU
Genel Bilgiler

TANITIM

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan fakültemiz, 30 Ekim 2010 tarihli ve 27906 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan, 27 Eylül 2010 tarihli ve 2010/960 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kurulmuştur.
Açılma tarihinden itibaren yapılan araştırmalar sonucunda ve ülkemizdeki diğer Diş Hekimliği Fakültelerinin akademik yapıları incelenerek Temel ve Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir. Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü altında 8 anabilim dalı kurulmuştur. Bu Anabilim Dalları; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır.
2012-2013 eğitim-öğretim yılında diş hekimliği lisans programına ilk öğrenciler kabul edilmiştir.Antalya ilimiz ülkemizin en gelişmiş ve nüfus olarak oldukça kalabalık illerinden birisidir. Coğrafi konumu, doğal, kültürel ve arkeolojik değerleri ile Antalya, başta deniz, sağlık, kongre, kent, kültür ve kır turizmi olmak üzere farklı turizm çeşitleri için çok geniş bir potansiyele sahiptir. “Turizmin başkenti” unvanını taşımanın haklı gururunu yaşamaktadır.
Normal nüfusu 1,5 milyon olan Antalya ilimizin turizm sezonunda nüfusu 4,5 milyona kadar çıkmaktadır. Bu kadar insan potansiyeline sahip olan ilimiz halkına en ileri düzeyde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak amacındayız.
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sadece Akdeniz bölgesinin değil aynı zamanda çevre bölgeler ve ülkeler içinde referans sağlık merkezi olma hedefi taşımaktadır

GENEL BİLGİLER

Akdeniz Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, Üniversitesinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş fakülte düzeyini yakalayan Akdeniz Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.
Fakültede yürütülen eğitim sistemi şöyle özetlenebilir:
Lisans eğitim programı 5 yıl mesleki eğitimini kapsar. Fakültemizin eğitim dili Türkçe'dir. Mesleki eğitimin ilk yılında öğrenciler temel tıp ve diş hekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini alırlar. 3. sınıfın bahar yarıyılından itibaren kliniğe giren öğrenciler, pratik tecrübenin çok önem taşıdığı diş hekimliğinde klinik uygulamalara adapte olabilmek açısından gözlemci öğrenci statüsünde eğitim alırlar. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında diş hekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır. Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır.
Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren fakültemiz yabancı uyruklu öğrencilere de kapısını açmıştır.

Yatay Geçiş

Yükseköğretim kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmelik maddesine göre işlem yapılmaktadır.

İş Olanakları

Fakültemiz öğrencileri, mezun olduktan sonra gerek serbest diş hekimi olarak gerekse kamu kurumlarında kurum diş hekimi olarak çalışabilmektedirler.

NEDEN FAKÜLTEMİZ

Fakültemizde "insana hizmet odaklı" bir yönetim tarzı benimsenmiştir. Günümüzün en "modern cihazları'' ile donatılmış olan fakültemiz kliniklerinde, Diş Hekimliği'nin bütün alanlarında hizmet verilmektedir. Diş hekimliğinin 8 ana branşının hepsinde "öğretim üyelerimiz'' bizzat hasta tedavilerinde, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde aktif olarak çalışmaktadır.

Rutin diş hekimliği hizmetleri yanında ileri bilgi ve uzmanlık isteyen konularda da oldukça deneyimli ve eğitimli hekim kadrosu ile hizmet verilmektedir.

Fakülte eğitim-öğretimi ve araştırmaları kapsamında çok farklı hasta profilleri ile karşılaşılmaktadır. Fakültemizden sağlık hizmeti alan SGK'lı hastalarımız birçok hizmetten "ücretsiz'' olarak yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalar da oldukça uygun olan tedavi ücretleri karşılığında 1. sınıf sağlık hizmetine kavuşmaktadırlar.

Fakültemizde "Koruyucu Diş Hekimliği'' esasına dayalı olarak sağlık hizmeti sunulmakta ve aynı temel ile eğitim-öğretim verilmektedir.

Kliniğimizde kullanılan alet ve malzemelerin "son teknoloji'' ürünü olmasına azami dikkat gösterilmektedir. En gelişmiş ürünler kullanılarak hastalarımıza tedavi alternatifleri sunulmaktadır. Fakültemizdeki bütün sağlık personeline -stajyerlerden öğretim üyelerine kadar- bu malzemeleri eşit olarak kullanma imkanı sağlanmaktadır.

Radyolojik muayenelerde bütünüyle "dijital radyografilerin'' kullanıldığı kliniklerimizde hastalara ait "Dosya Numarası" sayesinde radyoloji arşivine rahatlıkla her bir ünitten ulaşılabilmektedir. Radyografiler üzerinde analizler ve planlamalar dijital olarak yapılabilmektedir.

"Estetik Diş Hekimliği'nde'' ve "implant uygulamalarında'' da bir merkez olma yolunda önemli adımlar atılmıştır.

Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin iç içe verildiği ve bunların araştırmalarla desteklendiği fakültemizde halen birçok TÜBİTAK projesi ve bilimsel araştırma projesi yürütülmektedir.

Hem çalışanlarımızın, hem hastalarımızın hem de öğrencilerimizin bu çatı altında hep birlikte mutlulukla, sağlıkla, huzurla ve esenlikle bulunmaları bizim en büyük temennimizdir..

Eklenme tarihi : 2021-04-30 14:29:21
Son güncelleme : 2021-04-30 14:30:08