Amaç ve Hedefler

Amaçlarımız

  1. Ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgi ve yetkinlikle donanmış, en üst düzeyde mesleki uygulama becerisine sahip, iletişim, etik, hukuki sorumluluklar, sağlık turizmi konularında gerekli yetkinliklere sahip, bilgiye ulaşabilen ve güncel yöntem ve teknolojiyi kullanabilen diş hekimleri yetiştirmek,
  2. Akademik personelin kendi alanlarında akademik çalışmalar yürüterek kurumun ve öğrencilerin bilimsel açıdan gereksinimleri karşılayabilecekleri olanakları sağlamak,
  3. Bölgenin ve ülkenin ağız, diş sağlığı sorunlarına en güncel, bilimsel yöntemler yaklaşan ve hizmet veren en üst düzey sağılık kurumu olmak.

 

Hedeflerimiz

  1. Mezuniyet öncesi eğitimde öncelikle ulusal, sonrasında uluslararası akredite eğitim kurumlarından birisi olmak.
  2. Temel ve klinik eğitim müfredatının güncel Ulusal Çekirdek Eğitim programı ile uygun olmasını sağlamak
  3. 5 yıllık mezuniyet öncesi müfredatta temel diş hekimliği eğitimi ile birlikte etik, hukuk, iletişim, sosyal yeterlilikler gibi konularda çeşitlilik sağlayabilmek
  4. Öğrenim merkezli aktif öğrenme yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı, ölçme-değerlendirmenin yapı ve kapsam geçerliliği yönünden yapılandırılmış olmasını sağlamak
  5. Akademik çalışmaların ve başarıların teşvik ve motive edildiği bir çalışma ortamı sağlamak
  6. Ulusal ve Uluslararası alanında bilimsel yetkinliğe sahip araştırmacılar ve bilim insanları ile akademik personel ve öğrencilerin bir araya getirilmesini sağlamak
  7. Güncel bilgi ve donanıma sahip hekimler ile en çağdaş teknolojiler kullanılarak koruyucu, önleyici müdahalelerin ön planda tutulduğu, tüm ağız diş sağlığı hizmetlerinin verilebilmesini sağlamak.

   

Eklenme tarihi :5.12.2022 10:57:46
Son güncelleme : 22.03.2024 16:44:51