Eğitim Programı

EĞİTİM PROGRAMININ YILLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programı ilk üç yılında, temel tıp ve diş hekimliği bilimleri zemininde entegre edilmiş (yatay entegre), klinik öncesi uygulamalar ve özel çalışma modülleri ile temel ve klinik bilimlerin ilişkilendirildiği (dikey entegre), ayrıca topluma yönelik eğitim hedeflerine sıkça yer veren bir programa sahiptir. Programın ilk üç yılında farklı aşamalarda, klasik dersler, takım çalışmaları, interaktif klinik öncesi uygulamalar gibi eğitim etkinlikleri kullanılmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programının IV. ve V. Yıllarında ise klinik eğitimlere dayalı, temel bilimlerin daha az klinik bilimlerin ise ağırlıkta olduğu yatay ve dikey entegrasyon bulunmaktadır. Eğitimin son iki yılında küçük grup çalışmaları şeklinde hasta başı uygulamalar (klinik eğitim dersleri-stajlar), interaktif klasik dersler, çeşitli kliniklerde vaka oluşturma ve sunma, ters yüz eğitim gibi farklı eğitim etkinliklerine yer verilmiştir.

Diş Hekimliği eğitiminde bir diş hekimi adayının sahip olması gereken temel tıbbi mesleksel beceriler 2017 yılından bu yana Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mesleksel Beceri Laboratuvarında fantom modeller üzerinde yapılandırılmış bir eğitim modeli küçük gruplar halinde öğrencilere öğretilmektedir. Bunun yanında temel diş hekimliği mesleki beceriler, 2019 yılına kadar hizmet vermiş olduğumuz 88 ünitelik binamızda, preklinik ve fantom laboratuvarlarında düzenlemekteyken, 2019 yılının sonunda hizmete giren yeni fakülte binamızda 201 üniteye sahip kliniklerde ve preklinik ve fantom laboratuvarında kazandırılmaktadır. 2021 – 2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim programımız, Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (DUÇEP) tamamını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, özel çalışma modüller, toplumsal destek projeleri, temel tıbbi ve klinik diş hekimliği mesleki uygulamalarına yönelik küçük grup ve takım çalışmalarına müfredatta yer verilmiştir.

Diş Hekimliği eğitim programında mesleki bilgi ve yeterliklerin kazandırılmasının yanında, mezunlarımızın sahip olması gereken yetkinliklerden tıbbi etik, sosyal tıp, bilişim, iletişim becerileri, kanıta dayalı diş hekimliği, güncel teknolojik diş hekimliği cihazları kullanımı gibi konular beş yıllık eğitim programında farklı dönemlerde yer almaktadır.

2012 yılından bu yana müfredat içeriğinde özellikle Toplum Ağız Diş Sağlığı derslerinde farklı aralıklarla yer alan toplumsal destek etkinlikleri, 2021-2022 eğitim öğretim programında Toplumsal Destek Projeleri olarak yer almıştır. Ayrıca, mesleklerarası eğitim açısında Mesleklerarası Eğitime Giriş, disiplinler bazında Özel Çalışma Modülü, Temel Tıbbi Uygulamalar gibi farklı eğitim etkinlikleri ile yürütülen derslerle birlikte öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik I. yılda sosyal, V. yılda mesleki ilgi alanlarını geliştirecek seçmeli derslere yer verilmektedir.

Bu açıdan özetlenecek olursa Diş Hekimliği Fakültesi eğitim prgramı Dönemlere bağlı olarak aşağıdaki şekilde hedefler belirlenmiştir.

Dönem I Hedefleri;

 1. Temel tıp ve diş hekimliği bilimleri konusunda bilgi sahibidir
 2. Temel tıbbi uygulamalar konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.
 3. Mesleki kariyer planlamaları konusunda donanıma sahiptir.
 4. Sosyal alanlarda kendi geliştirecek ilgi alanlarına yönelir.

Dönem II Hedefleri;

 1. Ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve fonksiyonlarını tanımlar.
 2. Temel diş hekimliği uygulamalarının klinik öncesi hazırlıklarını yapar.

 

Dönem III Hedefleri;

 1. Tıp etiği ve sosyal tıp konularında bilgi sahibidir.
 2. Klinik diş hekimliği konularında bilgi sahibidir.
 3. Tüm geleneksel ve modern materyal, ekipman, cihaz ve aletler hakkında bilgi ve donanıma sahiptir.
 4. Ekip çalışması ve liderlik konusunda donanıma sahiptir.

 

Dönem IV Hedefleri;

 1. Komplike olamayan klinik diş hekimliği uygulamalarını kendi başına yapabilir.
 2. Klinik tıp bilimleri konusunda gerekli bilgi sahibidir.

 

Dönem V Hedefleri;

 1. Tüm klinik uygulamaları tek başına yapabilir.
 2. Farklı eğitim teknikleri ile, kanıta dayalı diş hekimliğini, liderliği, ekip çalışmasını bilir.
 3. Çalışma ortamında çalışanların, hastaların sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibidir.
 4. Tüm koruyucu işlemleri yapabilir.
 5. Halk sağlığı, sağlık hukuku, etik, gibi konularda gerekli donanıma sahiptir.
 6. Sağlık turizmi konusunda gerekli bilgi sahibidir.

 

Tablo 1: Dönemsel Hedefler ve Program yeterliliklerin karşılanma durumu

Tablo 2: Program yeterliliklerinin yıllara göre karşılanma durumu

Tablo 3: Eğitim programı amaçlarının yıllara göre karşılanma durumu

Eklenme tarihi :6.12.2022 15:25:59
Son güncelleme : 6.12.2022 15:25:59