Kayıt İşlemleri

Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenci Sayıları ve Kayıt İşlemleri

Fakülteye alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları Fakülte Kurulunun görüşü alınarak, Senatonun önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanan esaslara göre belirlenir. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve istenen belgeler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Üniversitece belirlenir.

Öğrenci adayı, belirlenen süre içinde kaydını kendisi yaptırır. Ancak geçerli özrünü belgelendiren adayların kesin kayıtları, öngörülen ilkelere uymak koşuluyla 18 yaşından küçük olanların yasal temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların noter veya yurt dışı temsilciliklerimizden alacakları resimli vekaletname ile yetkili kıldıkları kişiler tarafından yaptırılabilir. Süresi içinde Birime kayıt yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkını yitirirler.

Kayıtları yapılan yabancı uyruklu adaylar “Türkçe Düzey Belirleme Sınavı”na alınırlar. Üniversite tarafından yapılan bu sınavda başarısız olanlara bir yıl süre ile 28. Maddeye göre izin verilir ve yeniden “Türkçe Düzey Belirleme Sınavı”na alınırlar. İkinci kez başarısız olanların ilişikleri kesilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt, kabul ve diğer işlemleri “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi”ne göre yapılır.

Herhangi bir yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz.

Eklenme tarihi :14.12.2022 14:11:17
Son güncelleme : 14.12.2022 14:11:17