İlk Başvuru Evrak Listesi

Hastanemize tetkik ve tedavi amacıyla gelen hastalardan aşağıda belirtilen evrak istenir.

HASTA KABUL BİRİMLERİNDE VE VEZNELERDE KANUNEN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

SGK mensupları: TC Kimlik Numarası ve Nüfus Cüzdanı
Yeşil kart: Nüfus cüzdanları ve ADSM den sevk kağıdı
Er- Erbaş ve Aileleri: Sevk evrakı
Mahkumlar: Cezaevi sevk evrakı
Adli vakalar: Savcılık ve emniyet evrakları
Yabancı Uyruklu ve Mülteciler: UNHCR isimli kimlik belgesi Yabancı uyruklulardan, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan belge veya pasaport
Özel sigorta / SGK güvencesi olmayanlar: Fakültemiz veznesine yapacakları ödemeye istinaden verilecek ücret makbuzu

Yukarıda belirtilen evraklarla hasta kabul birimine müracaat eden hastaları görevliler tarafından evrakları kontrol edilir.

Belgeleri tam olan hastalara ücreti karşılığında manyetik kart çıkartılır.

Daha sonra sıra numarası verilerek Ağız Diş Çene Radyolojisi ana bilim dalı Kliniğine yönlendirilir. İlgili hekim tarafından muayenesi tamamlanan hastanın muayene bilgilere bilgisayara kaydedilmesinin ardından gerekli kliniklere başvurarak tedavilerinin devam edebilirler.

Eklenme tarihi :14.12.2022 16:50:48
Son güncelleme : 14.12.2022 16:50:48