Kalite Politikamız

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

Kalite Politikası

Öğrencilerimizin, hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini ve yasal mevzuatı ön planda tutarak; sağlık hizmetlerinin ve diş hekimliği eğitiminin gerektirdiği akademik, tıbbi ve idari yapılanmayı ulusal ve uluslararası standartta sunmak, tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almak, nitelikli öğrenci ve uzman yetiştirmek,  mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmaktır.

Misyon

    Öğrencilerimizin, hastalarımızın ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini; yasal şartları ön planda tutarak, ulusal ve uluslararası standartlar ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

Vizyon

    Akademik ve sağlık hizmetleri alanlarında; ulusal ve uluslararası standartta kaliteli, verimli, güvenilir bir eğitim, araştırma ve tedavi kurumu olmak.

Değerlerimiz

Yukarıda belirtilen misyon ve vizyonu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçmeyeceğimiz ve koruyacağımız ilke ve değerler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Kalite
 2. Etik ve akademik değerlere bağlılık
 3. Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutmak
 4. Ekip ruhu taşımak
 5. Toplumsal duyarlılık
 6. Akademik özgürlük
 7. Hesap verebilirlik
 8. Estetik duyarlılık
 9. Şeffaflık
 10. İnsan ve çevreye saygı
 11. Katılımcılık
 12. İnsan Odaklılık
 13. Güvenilirlik
Eklenme tarihi :14.12.2022 16:40:57
Son güncelleme : 14.12.2022 16:40:57