Eğitim Yöntemleri

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin bağımsız öğrenme becerilerini geliştiren uygulamaların da yer aldığı farklı eğitim yöntemlerini kullanmaktadır. Tüm küçük grup çalışmalarında öğrenci sayısının sınıf mevcuduna göre asgari olması sağlanmaktadır. Dersler için yansılar, laboratuar uygulamaları için ise föyler kullanılmaktadır.

Fakültemizde uygulanan eğitim yöntemleri ve uygulamalar aşağıda verilmiştir:

Amfi dersleri

Temel tıp ve temel diş hekimliği alanlarının yoğunlukta olduğu Dönem I, II ve III’te uygulanmaktadır. Klinik öncesi dönemde derslerin yaklaşık yarısı amfi dersi şeklinde verilmektedir.

Temel tıbbi beceri uygulamaları

Hekimlik mesleğinin gerektirdiği becerilerin, gerçek hasta ile karşılaşmadan önce, insancıl bir yaklaşımla ve tam öğrenme hedefi ile maket ve manken üzerinde çalışılmasıdır. Dönem I programında yer almaktadır.

Preklinik dersleri

Dönem I, II ve III’te derslerin yaklaşık yarısı preklinik dersi şeklinde verilmektedir. Burada öğretim üyeleri ile birlikte öğretim elemanları da derslere aktif olarak katılmakta ve öğrenciler arasında küçük gruplarda eğitim ortamı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Laboratuvar uygulamaları

Öğrencilerin kuramsal bilgilerini pekiştirmeleri ve görsel olarak anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle temel tıp bilimleri derslerinde uygulanmaktadır.

Fantom uygulamaları

Dönem I, II ve III’te derslerin preklinik derslerinin bir kısmı fantom uygulamaları şeklinde verilmektedir. Burada simüle modeller üzerinde klinik öncesinde ki son uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Klinikte eğitim

Dönem IV ve V’te klinik eğitim döneminin %50’sini kapsar. Eğitici gözetiminde, küçük gruplar şeklinde gerçek hastalarla hasta başı eğitim uygulanarak klinik yeterlilik sağlayan etkinliklerdir.

Bağımsız çalışma saatleri

Öğrencilere haftanın belli günlerinde ve saatlerinde öğrendiklerini tekrarlama ve yeni ders oturumlarına hazırlanmaları için ders programında yer alan sürelerdir.

Topluma dayalı eğitim uygulamaları

Öğrencilerin hizmet verecekleri toplumun özelliklerini tanımaları ve öğrenmelerini sağlamak amacıyla Dönem I içinde yer almaktadır.

 

ÖĞRENCİ MERKEZLİ UYGULAMALAR

Özel Çalışma Modülleri

Eğitim programının içinde yer alan, öğrencilere seçmeli olanağı tanıyarak istedikleri bir alanda derinlemesine çalışma olanağı sağlayan uygulamalardır. Her bir grubun en az bir danışmanı vardır ve bazı ÖÇM’lerin ilerde multidisipliner olabilmesi hedeflenmektedir. Klinik öncesi eğitimde %15 oranında yer alır. Başlı başına bir ders olarak Dönem III’te yer alan ÖÇM’ler 8 AKTS değerine sahip bir notla değerlendirilir.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

TDP’ler öğrencilerin üniversiteye ve topluma aidiyet duygularının arttırılması, farklı sosyal ortamlarda bulunmaları, içinde yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmanın aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu bilincinin aşılanması, topluma katkıda bulunabilmek için organize olmayı becerebilen bir ekip çalışması içinde yer almalarını sağlayan uygulamalardır. Klinik dönem öncesi Dönem I’de uygulanmaktadır. TDP’ler jüri değerlendirme formları ile değerlendirilmektedir.

İnteraktif uygulamalar

Dönem V Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitim dersi içerisinde vaka hazırlama ve poster sunumu, küçük grup çalışması olarak verilen seminer konusu üzerine hazırlık yapılarak sunum yapılması gibi interaktif uygulamalar bulunmaktadır.

Klinik öncesi uygulama ve Klinik eğitim uygulamaları

Dönem I, II ve III’teki klinik öncesi uygulama dersleri (preklinik) ve fantom uygulamaları sırasında, Dönem IV ve V’te klinik eğitim dersleri (stajlar) hasta başı uygulamaları küçük grup çalışmaları şeklinde yürütülmektedir.

Eklenme tarihi :6.12.2022 15:26:29
Son güncelleme : 6.12.2022 15:26:29