DUS Atamalarında İstenilen Belgeler

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ (DUS)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMALARINDA İSTENEN EVRAKLAR

NAKLEN  (Halen Kamu Kurumlarında Çalışmakta Olanlar) , AÇIKTAN (İlk Kez) ve YENİDEN ATAMALARDA:

1.        Dilekçe * (T.C. Vatandaşı) (Yabancı Uyruklu)( Dilekçe tarihinin kuruma başvurulan tarih olması gerekmektedir.)

2.        Özgeçmiş *

3.        Diploma (aslı yanında olmak kaydıyla bir örneği)

      a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği), (Diploma ve geçici mezuniyet belgesinin aslı yanında olmak kaydıyla fotokopisi olabilir)

4.        DUS Yerleştirme Sonuç  Belgesi ( Barkodlu  internet çıktısı )

5.        Diploma ve Sağlık Bakanlığı tescil numaralarını gösteren https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-doktor-bilgi-bankasi adresinden TC Kimlik numarası ile ulaşılacak internet çıktısı (Bu veri tabanına kaydı olmayan, diploma veya tescil numaralarından herhangi birisi eksik bulunan adayların bulundukları İl Sağlık Müdürlükleri veya doğrudan Sağlık Bakanlığı ile irtibat kurarak bilgilerini kaydettirmeleri ve bu sayfaya ait çıktıyı kayıt esnasında vermeleri zorunludur)  Yabancı uyruklulardan istenmemektedir)

6.        Nüfus cüzdanı fotokopisi (Önlü-arkalı) ( Yabancı uyruklulardan istenmemektedir)

7.        İkametgah ilmühaberi ( E-devlet üzerinden alınabilir.) ( Yabancı uyruklular hariç) 

8.        Askerlik Durum Belgesi  (Yabancı uyruklulardan istenmemektedir) ( E-devlet üzerinden alınabilir.)

9.        Mal bildirim Beyannamesi (1 nüsha) (Burdan indirebilirsiniz) (Yabancı uyruklulardan istenmemektedir) (önlü-arkalı tek sayfa olarak print edilmeli ve el yazısı ile doldurulmalıdır.) ( Kurum kısmına Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ,Görev kısmına Araştırma Görevlisi, Sicil No Kısmına bir şey yazılmaması gerekmektedir.)

10.      6 adet vesikalık fotoğraf

11.      Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden alınacak  özellikle  “…….(Branşın adı)………Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapabilir” ifadesini taşıyan,  Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hekimi’nin  imzasının bulunduğu sağlık raporu.

12.      Adli sicil kaydı ( E-devlet üzerinden alınabilir.)

13.      Hitap Hizmet Dökümü, ( E-devlet üzerinden alınabilir.) ( Yabancı uyruklulardan istenilmemektedir.)( Kamuda ilk defa çalışanlar hariç)

14.      Var ise; orta öğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık eğitimi aldığına ilişkin aslı veya onaylı belge.

15.      Tüm belgelerin Dar klasöre ( Mavi Renkli) konularak teslim edilmesi gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Kontenjanından (Kadrosuz) Eğitim Almaya Hak Kazananlardan, Yukarıda Belirtilenlere Ek İstenen Belgeler:
16.      Uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin aslı veya noter tasdikli örnekleri,
17.      Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.),
18.      Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge
19.      Pasaport fotokopisi (Önlü-arkalı)( Türkçe çevrilmiş onaylı)

Not : Yabancı uyruklu adayların eğitime başlatılmaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.

NOT : * İkametgah, adli sicil ve sağlık belgeleri son bir ay içinde alınmış olmalıdır. Daha eski tarihli belgeler kabul edilmeyecektir.
*   Özgeçmiş Formu ve Dilekçe örnekleri 1) TC ,  2) YABANCI  Uyruklular için iki örnek olarak ek sayfada verilmektedir.

EKSİK
EVRAKLA BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR

ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren bir iş günü sonar başlamak üzere on iş günü içerisinde ilgili kuruma başvurur. Şahsen Fakültemize başvurmak suretiyle kayıtlarını yaptırmaları zorunludur, posta yolu ile gönderilen evraklar işleme alınmamaktadır.

Yukarıdaki belgeler ve bilgiler Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar için belirtilmiş, bu adaylar müracaatlarını Fakültemize  yapacaklardır

ADRES: Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Personel İşleri Dumlupınar Bulvarı Kampüs Alanı 07058 - Konyaaltı/ANTALYA

Telefon: 0 242 310 69 95 Fax: 0.242. 310 69 67    

 

Eklenme tarihi: 19.12.2022 15:47:37
Son güncelleme: 11.12.2023 11:05:13