Genel Bilgiler

FAKÜLTE TANITIMI;

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan fakültemiz, 30 Ekim 2010 tarihli ve 27906 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan, 27 Eylül 2010 tarihli ve 2010/960 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kurulmuştur.

Açılma tarihinden itibaren yapılan araştırmalar sonucunda ve ülkemizdeki diğer Diş Hekimliği Fakültelerinin akademik yapıları incelenerek Temel ve Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir. Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü altında 8 anabilim dalı kurulmuştur. Bu Anabilim Dalları; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında diş hekimliği lisans programına ilk öğrenciler kabul edilmiştir.Antalya ilimiz ülkemizin en gelişmiş ve nüfus olarak oldukça kalabalık illerinden birisidir. Coğrafi konumu, doğal, kültürel ve arkeolojik değerleri ile Antalya, başta deniz, sağlık, kongre, kent, kültür ve kır turizmi olmak üzere farklı turizm çeşitleri için çok geniş bir potansiyele sahiptir. “Turizmin başkenti” unvanını taşımanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Normal nüfusu 1,5 milyon olan Antalya ilimizin turizm sezonunda nüfusu 4,5 milyona kadar çıkmaktadır. Bu kadar insan potansiyeline sahip olan ilimiz halkına en ileri düzeyde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak amacındayız.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sadece Akdeniz bölgesinin değil aynı zamanda çevre bölgeler ve ülkeler içinde referans sağlık merkezi olma hedefi taşımaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Program Tanıtım Broşürü’ne ulaşmak için tıklayınız.

NEDEN FAKÜLTEMİZ;

Fakültemizde "insana hizmet odaklı" bir yönetim tarzı benimsenmiştir. Günümüzün en "modern cihazları'' ile donatılmış olan fakültemiz kliniklerinde, Diş Hekimliği'nin bütün alanlarında hizmet verilmektedir. Diş hekimliğinin 8 ana branşının hepsinde "öğretim üyelerimiz'' bizzat hasta tedavilerinde, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde aktif olarak çalışmaktadır.

Rutin diş hekimliği hizmetleri yanında ileri bilgi ve uzmanlık isteyen konularda da oldukça deneyimli ve eğitimli hekim kadrosu ile hizmet verilmektedir.

Fakülte eğitim-öğretimi ve araştırmaları kapsamında çok farklı hasta profilleri ile karşılaşılmaktadır. Fakültemizden sağlık hizmeti alan SGK'lı hastalarımız birçok hizmetten "ücretsiz'' olarak yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalar da oldukça uygun olan tedavi ücretleri karşılığında 1. sınıf sağlık hizmetine kavuşmaktadırlar.

Fakültemizde "Koruyucu Diş Hekimliği'' esasına dayalı olarak sağlık hizmeti sunulmakta ve aynı temel ile eğitim-öğretim verilmektedir.

Kliniğimizde kullanılan alet ve malzemelerin "son teknoloji'' ürünü olmasına azami dikkat gösterilmektedir. En gelişmiş ürünler kullanılarak hastalarımıza tedavi alternatifleri sunulmaktadır. Fakültemizdeki bütün sağlık personeline -stajyerlerden öğretim üyelerine kadar- bu malzemeleri eşit olarak kullanma imkanı sağlanmaktadır.

Radyolojik muayenelerde bütünüyle "dijital radyografilerin'' kullanıldığı kliniklerimizde hastalara ait "Dosya Numarası" sayesinde radyoloji arşivine rahatlıkla her bir ünitten ulaşılabilmektedir. Radyografiler üzerinde analizler ve planlamalar dijital olarak yapılabilmektedir.

"Estetik Diş Hekimliği'nde'' ve "Implant Uygulamalarında'' da bir merkez olma yolunda önemli adımlar atılmıştır.

Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin iç içe verildiği ve bunların araştırmalarla desteklendiği fakültemizde halen birçok TÜBİTAK projesi ve bilimsel araştırma projesi yürütülmektedir.

Hem çalışanlarımızın hem hastalarımızın hem de öğrencilerimizin bu çatı altında hep birlikte mutlulukla, sağlıkla, huzurla ve esenlikle bulunmaları bizim en büyük temennimizdir.

FAKÜLTE TANITIM SUNUMU;

 

Eklenme tarihi :22.11.2022 15:44:18
Son güncelleme : 22.11.2022 15:44:18